Konzultační činnost v lékárně

Úvod

V závislosti na vývoji nových léčiv a léčebných metod a narůstajícího zájmu i informovanosti pacientů se lékárník jako expert na léčiva dostává do těsnějšího vztahu s pacientem a jeho terapií. Poskytování individuálních konzultací v lékárně přispívá k racionalizaci terapie, tj. zlepšení účinnosti a bezpečnosti terapie a podpoře adherence pacientů k terapeutickým postupům. Konzultační služby lékárny jsou zaměřeny na management lékových problémů, monitoring rizikových faktorů a vyhodnocení míry individuálního rizika pro různá onemocnění a s tím související poradenství o vhodných režimových opatřeních.

Aktuálně

Cíl skupiny

  • podílet se na rozvoji konzultační činnosti v lékárnách v České republice,
  • rozvíjet metodiku pro provádění individuálních konzultací v lékárně,
  • podílet se na edukaci lékárníků v oblasti poskytování individuálních konzultací v lékárně,
  • sbírat, analyzovat a publikovat doklady o poskytování individuálních konzultací v lékárnách v ČR,
  • podporovat rozvoj spolupráce mezi lékárníky i ostatními zdravotníky,
  • vytvořit prostředí pro vzájemnou výměnu zkušeností.

Priority

Vytvoření, podpora a rozvoj skupiny lékárníků schopných identifikovat problematické situace v terapii pacienta spadající do kompetence a odbornosti lékárníka a tyto situace následně ve spolupráci s ostatními zdravotníky řešit. Tvorba metodiky pro poskytování individuálních konzultací. Sběr, analýza a publikace dokladů o konzultační činnosti v lékárnách v ČR.

Činnosti skupiny

Edukační aktivita v oblasti poskytování individuálních konzultací. Vzájemná výměna zkušeností, tvorba metodiky, sběr a analýzy dat. Možnost prezentovat kazuistiky z konzultační činnosti na odborných kongresech.

Vedení skupiny

Vedením skupiny pověřena PharmDr. Jana Šolínová.

Členové skupiny

  • PharmDr. Aleš Mareček
  • PharmDr. Zdeňka Močárková
  • PharmDr. Markéta Nezvedová