Proč se stát členem ČFS

Příslušnost k odborné společnosti je nejen společensky významná, ale přináší svým členům i průběžné získávání odborných informací, včetně praktických postupů a doporučení, umožňuje prostřednictvím volených výborů připomínkovat odborně příslušné právní předpisy a odborné doporučené postupy, a také aktivně ovlivňovat dění ve farmacii a rozvoj oboru.

Členství přináší i praktické výhody, jako je nižší registrační poplatek na odborných akcích a při angažovaném přístupu i možnost účastnit se zahraničních kongresů či stáží.