Sekce ČFS

Seznam sekcí České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z. s.

 • Sekce dějin farmacie
  Sekce dějin farmacie sdružuje farmaceuty i jiné odborníky zajímající se o historii farmacie. Posláním sekce je shromažďovat a šířit poznatky o dějinách farmacie a příbuzných oborů.
 • Sekce farmaceutické kontroly a bioanalytiky
 • Sekce farmaceutických asistentů
 • Sekce klinické farmacie
  Zaměřuje se především na rozvoj didaktických a vědeckých aspektů v klinické farmacii a na aplikaci poznatků klinické farmacie do dalších farmaceutických oborů.
 • Sekce lékárenství
  Sekce sdružuje praktikující lékárníky v České republice. Patří mezi nejpočetnější součásti ČFS.
 • Sekce nemocničních lékárníků
  Sekce sdružuje především lékárníky z nemocničních lékáren a další odborníky zajímající se o nemocniční lékárenství.
 • Sekce přírodních léčiv
  Sekce sdružuje farmaceuty a jiné odborníky z oborů farmakobotaniky, farmakognosie, fytoterapie a toxikologie rostlinných látek, fytofarmak a jejich farmakoekonomie, nutraceutik, fytokosmetiky a legislativy s těmito tématy související.
 • Sekce sociální farmacie
 • Sekce syntetických léčiv
  Sekce sdružuje odborné pracovníky s hlubším zájmem o farmakochemii, kteří pracují zejména v oblasti výzkumu, vývoje a výroby léčiv.
 • Sekce technologie léků
  Sekce sdružuje odborné pracovníky a zájemce z pracovišť zabývajících se návrhem, výzkumem, vývojem, přípravou, výrobou a hodnocením jakosti léčivých přípravků a léků.