Sekce technologie léků

Sekce technologie léků sdružuje odborné pracovníky a zájemce z pracovišť zabývajících se návrhem, výzkumem, vývojem, přípravou, výrobou a hodnocením jakosti léčivých přípravků a léků. Sdružuje odborníky z univerzitních pracovišť, výzkumných center, farmaceutického průmyslu, ale také lékárníky z nemocničních i veřejných lékáren. 

V rámci ČFS ČLS JEP je členem mezinárodní organizace European Industrial Pharmacists Group.

Cílem činnosti sekce je rozvíjet a uplatňovat nové poznatky z oblasti farmaceutické technologie a souvisejících oborů. V rámci České farmaceutické společnosti sekce organizuje odborné akce a podílí se na celoživotním vzdělávání v oboru své působnosti.

Další informace