Sekce přírodních léčiv

Sekce přírodních léčiv České farmaceutické společnosti ČLS JEP sdružuje farmaceuty a jiné odborníky z oborů farmakobotaniky, farmakognosie, fytoterapie a toxikologie rostlinných látek, fytofarmak a jejich farmakoekonomie, doplňků stravy, fytokosmetiky a legislativy s těmito tématy související.

Sekce přírodních léčiv měla k 1. 10. 2015 105 členů, mezi něž patří farmaceuti působící na farmaceutických fakultách, farmaceuti z lékáren i jiných pracovišť a další odborníci a zájemci o léčivé rostliny a přírodní látky.

Bohatá historie sekce zahrnuje mnoho úspěšných akcí včetně mezinárodních, pravidelné pracovní dny a setkání v Botanické zahradě Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové pod názvem Hradecký den léčivých rostlin.


 


Další informace