Staňte se členy České farmaceutické společnosti

Hlavní cílem činnosti ČFS je shromažďovat, rozvíjet a uplatňovat nové poznatky v oblasti farmacie a souvisejících oborů a uplatňovat je ve zdravotnické péči (zejména poskytováním komplexní farmaceutické péče).

Přihláška

Registrace nového člena

 

Proč se stát členem ČFS

Vážená kolegyně, vážený kolego.

Studium ani navazující praxe nejsou nikdy jednoduchou záležitostí. Ve farmacii a příbuzných oborech to však platí dvojnásob. O to významnější může být udržování kontaktů se svými bývalými spolužáky a staršími kolegy. Příležitostí je jistě hodně, ale stát se členem nejvýznamnější profesní odborné společnosti je prestižní záležitost.

My, jako představitelé České farmaceutické společnosti (ČFS), která je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), Vám tuto možnost nabízíme. Jsme společností s asi tisícovkou členů, kteří reprezentují veškeré oblasti farmacie. ČFS je složena z několika sekcí, které sdružují kolegy podle jejich hlubšího zájmu o jednotlivé farmaceutické disciplíny.

Sekce pořádají každoročně menší i větší odborná setkání na vysoké úrovni. Z významných akcí jsou to: Kongres nemocničních lékárníků, Lékárnické dny, Sympozium klinické farmacie René Macha, Sympozium z historie farmacie, Syntéza a analýza léčiv, Kongres praktického lékárenství a řada pracovních dnů a setkání. Některé sekce jsou aktivní i v mezinárodní spolupráci, zejména na evropské úrovni.

S členstvím v ČFS jsou spojeny i některé výhody. Příslušnost k odborné společnosti je nejen společensky významná, ale přináší svým členům i průběžné získávání odborných informací na webových stránkách, včetně praktických postupů a doporučení, umožňuje prostřednictvím volených výborů připomínkovat odborně příslušné právní předpisy a odborné doporučené postupy, a také aktivně ovlivňovat dění ve farmacii a rozvoj oboru. Členství přináší i praktické výhody, jako je nižší registrační poplatek na odborných akcích a při angažovaném přístupu i možnost účastnit se zahraničních kongresů či stáží.

 

Výbor České farmaceutické společnosti ČLS JEP