Česká farmaceutická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

 • Statut, cíle, poslání
  Hlavním cílem ČFS je shromažďovat, rozvíjet a uplatňovat nové poznatky v oblasti farmacie a souvisejících oborů a uplatňovat je ve zdravotnické péči.
 • ČFS v rámci ČLS
  Česká lékařská společnost, jejímž členem je Česká farmaceutická společnost, představuje sdružení více než 34 tisíc odborníků.
 • Historie ČFS
  Historie České farmaceutické společnosti začíná v roce 1871, kdy byl v Praze ustanoven Spolek lékárníkův českých.
 • Stanovy a řády
  Stanovy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s.
 • Členství v ČFS
  Členství a práva řádného člena ČFS ČLS JEP.
 • Organizační struktura
  Organizační struktura - shromáždění členů, výbor ČFS, revizní komise
 • Zástupci v odborných komisích a pracovních skupinách
  Zástupci České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z.s., delegovaní do odborných komisí a pracovních skupin.
 • Časopisy
  Informace vydávané v časopisech jsou pomocníkem všem farmaceutům, zdravotnickým pracovníkům i odborníkům z oblastí souvisejících s farmacií a lékovou problematikou.
 • Informace o webu