ČFS v rámci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Česká lékařská společnostČeská lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, jejímž členem je Česká farmaceutická společnost, představuje sdružení více než 34 tisíc odborníků. Má 116 odborných společností, 39 spolků lékařů a 5 spolků farmaceutů.

ČFS ctí tradici a vysokou odbornost ČLS JEP, její dobré jméno na národní i mezinárodní úrovni. ČFS obohacuje tuto společnost o odbornost ve farmaceutických disciplínách.

ČFS využívá administrativní a ekonomické služby sekretariátu ČLS, dále i prostory a technické zázemí v Lékařském domě v Praze. Jedná se především o finanční správu odborných školicích akcí ČFS, členských poplatků a členské evidence.

Delegovaní zástupci ČFS volí předsednictvo ČLS, se kterým výbor ČFS úzce spolupracuje.