Zástupci ČFS v odborných komisích a pracovních skupinách

Zástupci České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z.s., delegovaní do odborných komisí a pracovních skupin
 
Komise pro lékovou politiku a kategorizaci ČLS JEP, z. s. (KLPK)

  • PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (člen předsednictva)
  • PharmDr. Petr Horák

Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP, z. s. (SKAP)

  • prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Pracovní skupina MZd k Seznamu zdravotních výkonů

  • Mgr. Michal Hojný

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP, z. s.

  • PharmDr. Vladimír Holub
  • PharmDr. Martin Šimíček (zástupce)