Organizační struktura

 • Shromáždění členů
  Shromáždění členů je nejvyšším orgánem organizační složky.
 • Výbor ČFS
  V současné době pracuje jedenáctičlenný výbor. Výbor ČFS se schází 5-7x ročně.
 • Revizní komise
  Tříčlenná revizní komise ČFS je kontrolním orgánem ČFS, její činnost řídí její předseda. Revizní komise ČFS kontroluje činnost členů a orgánů ČFS včetně sekcí.
 • Sekce
  Sekce České farmaceutické společnosti.
 • Spolky
  Spolky v rámci České farmaceutické společnosti.
 • Pracovní skupiny
  Informace o pracovních skupinách.
 • Sekretariát
  Sekretariát České farmaceutické společnosti.