Výbor ČFS

  • V současné době pracuje jedenáctičlenný výbor.
  • Výbor ČFS se schází 5-7x ročně.
  • Zasedání výboru se dle svého uvážení zúčastňuje předseda revizní komise a 1-2x ročně i předsedové sekcí a spolků farmaceutů.
  • Představitelé jednotlivých sekcí, případně i spolků se zúčastňují některých zasedání podle vlastní žádosti nebo na požádání výboru.
  • Vybrané důležité informace ze zasedání výboru ČFS pravidelně zveřejňuje časopis společnosti Česká a slovenská farmacie.
  • Hlavním prostředkem ke komunikaci se členskou základnou je web ČFS: www.cfs-cls.cz

Složení výboru ČFS v období 2019–2022

Předseda

Foto

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Ak. Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
tel.: 495 067 389, 608 583 499
e-mail: dolezalm@faf.cuni.cz

Místopředseda

Foto

PharmDr. Pavel Grodza

Lékárna U černého orla
Masarykovo nám. 17, 741 01 Nový Jičín
tel.: 602 503 897
e-mail: panacea@iol.cz nebo p.grodza@panacea.cz

Místopředseda

Foto

PharmDr. Vladimír Holub

Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Pekařská 664/53, 656 91 Brno
tel.: 543 182 161
e-mail: vladimir.holub@fnusa.cz

Vědecký sekretář

Foto

PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
Ak. Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
tel.: 495 067 251
e-mail: malyj@faf.cuni.cz

Pokladník

Foto

Mgr. Jiří Kotlář

Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
tel.: 495 832 127
e-mail: jiri.kotlar@fnhk.cz

Další členové výboru

Foto

PharmDr. Jan Babica, Ph.D.

České farmaceutické muzeum, středisko Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové
Hospital č. 81, 544 43 Kuks
tel.: 495 067 581
e-mail: babica@faf.cuni.cz
Foto

PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.

Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Ak. Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
Geriatrická klinika, 1. Lékařská fakulta UK v Praze
Londýnská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: fialovad@faf.cuni.cz
Foto

PharmDr. Milada Halačová, Ph.D.

Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
tel: +420 257 273 036; +420 731 680 753
e-mail: milada.halacova@homolka.cz
Foto

Mgr. Michal Hojný

Ústavní lékárna, Institut klinické a experimentální medicíny
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
tel.: 261 362 327, 604 230 683
e-mail: michal.hojny@ikem.cz
Foto

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ak. Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové
tel. 495 067 421, 739 488 202
e-mail: vlcek@faf.cuni.cz
Foto

PharmDr. Marie Zajícová

Lékárna, Slezská nemocnice v Opavě
Olomoucká 86, 746 01 Opava
tel.: 553 766 510
e-mail: marie.zajicova@nemocnice.opava.cz

Archiv

Složení výboru ČFS v období 2015–2018