O farmacii

Farmacie je zdravotnický vědecký i praktický obor, jehož posláním je zajistit pacientům účinnou a bezpečnou farmakoterapii a přispět k udržení nebo navrácení jejich zdraví.

Svůj cíl farmacie naplňuje:

 • výzkumem a výrobou syntetických a přírodních léčivých látek (tj. látek schopných předcházet nemocem, léčit nemoci nebo diagnostikovat nemoci nebo ovlivňovat fyziologické funkce organismu),

 • výzkumem lékových forem a výrobou léčivých přípravků,

 • jištěním kvality a bezpečnosti léčivých látek a léčivých přípravků,

 • zajištěním a výdejem léčivých přípravků pacientům a zdravotníkům,

 • poskytováním informací o léčivech a poradenstvím v oblasti farmakoterapie; posuzováním a kontrolou účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků včetně poradenství, konzultačních a dalších služeb v oblasti prevence, včasného rozpoznávání onemocnění a podpory zdraví, vždy s cílem maximalizovat účinek a minimalizovat rizika terapie.

Další informace

 • Z dějin farmacie
  Pražská farmaceutická škola a její osobnosti v proměnách lékárenského (farmaceutického) vysokoškolského vzdělávání.
 • Užitečné odkazy z oboru
  Odkazy na české a zahraniční webové stránky z oblastí souvisejících s farmacií a lékovou problematikou.