Stanovy a řády

Kompletní texty:

  • Stanov,
  • Jednacího řádu a
  • Volebního řádu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

si můžete stáhnout ve formátu pdf dokument.