Časopisy

  • Česká a slovenská farmacie
    Časopis má více než šedesátiletou tradici postavenou na společné publikační činnosti českých a slovenských farmaceutických odborníků.
  • Praktické lékárenství
    Časopis Praktické lékárenství svými aktuálními odbornými články a případy z praxe oslovuje lékárníky i ostatní farmaceuty, obohacuje jejich profesní rozhled a přispívá ke zdokonalování jejich každodenní práce.