Časopis Česká a slovenská farmacie

Časopis má více než šedesátiletou tradici postavenou na společné publikační činnosti českých a slovenských farmaceutických odborníků.

Zveřejňuje původní práce, odborné přehledy i krátká sdělení z oblasti farmacie a příbuzných oborů, po kladném posouzení recenzentů, či případných úpravách podle jejich připomínek. Dále informuje o výzkumu léčiv syntetických i přírodních, o farmakokinetice, technologii nových lékových forem, o produkci léčivých rostlin, dějinách farmacie, o projektech realizovaných při poskytování farmaceutické péče apod. Rovněž publikuje informace České i Slovenské farmaceutické společnosti, personálie, zajímavé zprávy a informace z mezinárodních farmaceutických společností. Časopis je důležitým pomocníkem všem farmaceutům, zdravotnickým pracovníkům i odborníkům z oblastí souvisejících s farmacií a lékovou problematikou.

On-line verze: http://www.prolekare.cz/ceska-slovenska-farmacie-archiv-cisel

Příspěvky časopisu Česká a slovenská farmacie jsou volně dostupné z databáze PUBMED (po zobrazení abstraktu odkaz na FULL TEXT vpravo nahoře).
ISSN 1210-7816 (Print)
ISSN 1805-4439 (Online)

O časopisu