Registrace nového uživatele

Pro používání webu České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP potřebujete mít založený vlastní uživatelský účet. Pomocí tohoto účtu můžete:

  • stát se členem ČFS a jejích sekcí a spolků,
  • propojit své stávající členství v ČFS s účtem tohoto webu,
  • spravovat online své členství, aktualizovat údaje.

Krok 1 - Vytvoření uživatelského účtu
Síla hesla: