Sekce lékárenství

Sekce lékárenství sdružuje praktikující lékárníky v České republice. Patří mezi nejpočetnější součásti ČFS.

V 80. a 90. letech byl dlouholetým předsedou RNDr.PhMr.Ivan Anděl ze Zlína. Od roku 1993 vede sekci PharmDr.Pavel Grodza z Příbora. Sekce je pořadatelem každoročních lékárnických dnů (www.lekarnickedny.estranky.cz). Vždy v jiném městě České republiky již od roku 1985. Jejich tradici založil kolektiv kolem RNDr. PhMr. Vladimíra Jeřábka, tehdejšího hlavního odborníka pro lékárenství  ČR.

Sekce rovněž koordinuje činnost regionálních spolků farmaceutů  a v současné době nahrazuje i činnost sekce farmaceutických laborantů a supluje i sekci sociální farmacie. Ve výboru sekce pracuje vždy pět  kolegů volených vždy na čtyři roky.  Sekce se vyjadřuje k legislativě týkající se oboru lékárenství, stará se o kontinuální vzdělávání lékárníků formou sympozií a seminářů. Sekce má necelých 400 členů.  Mezi členy patří kromě lékárníků z terénu i učitelé z fakult a IPVZ, několik lékařů.

Proběhlé akce

Další informace

  • XXXIV. lékárnické dny
    XXXIV. lékárnické dny - Písek, Kulturní dům, 5. - 7. 10. 2018. Farmakoterapie v kardilologii, hematologii a gastroenterologii. Magistraliter příprava. Současné lékárenství.
  • Výbor sekce
    Výbor Sekce lékárenství - volební období 2015 - 18.
  • Činnost sekce (pro členy)
    Archiv proběhlých odborných akcí.