Sekce klinické farmacie

Sekce klinické farmacie (SKF) zajišťuje kontinuitu rozvoje klinické farmacie v České republice od r. 1977. V současné době

  • podporuje rozvoj klinické farmacie v ambulantní i lůžkové praxi,

  • zaměřuje se především na rozvoj didaktických a vědeckých aspektů v klinické farmacii a na aplikaci poznatků klinické farmacie do dalších farmaceutických oborů,

  • zvyšuje povědomí o klinické farmacii u odborné i laické veřejnosti.

V rámci České farmaceutické společnosti SKF rozvíjí poznatky klinické farmacie, vyměňuje si poznatky s dalšími farmaceutickými obory a snaží se tak podpořit jednotu farmacie.

SKF spolupracuje na národní i mezinárodní úrovni

  • s dalšími odbornými společnostmi klinické farmacie (ČOSKF, ESCP aj.),

  • s odbornými společnostmi jiných specializací (ČIS, SVL aj.),

  • a s dalšími organizacemi (ČLnK, SÚKL, SAK, ISPE, ISoP aj.)

SKF má 255 členů (údaj k 9. 5. 2013). Mezi členy jsou vítáni všichni zájemci o klinickou farmacii, zejm. pak ti, kteří se chtějí aktivně podílet na činnosti sekce.

Další informace