Pracovní skupiny

Pracovní skupiny Sekce klinické farmacie.

  • Klinická farmacie v nefrologii
    V souvislosti s nárůstem prevalence a incidence onemocnění ledvin jsou lékaři pečující o nefrologické pacienty stále častěji konfrontováni s nutností účelné a bezpečné farmakoterapie při minimalizaci dopadu rizik farmakoterapie na celkové zdraví pacienta. Častým jevem u pacienta s onemocněním ledvin je rozsáhlá polyfarmakoterapie. Nejčastějším lékovým problémem je úprava dávek léčiv dle aktuálního stavu renálních funkcí a případně s ohledem na typ hemoeliminační metody.
  • Konzultační činnost v lékárně
    V závislosti na vývoji nových léčiv a léčebných metod a narůstajícího zájmu i informovanosti pacientů se lékárník jako expert na léčiva dostává do těsnějšího vztahu s pacientem a jeho terapií. Poskytování individuálních konzultací v lékárně přispívá k racionalizaci terapie, tj. zlepšení účinnosti a bezpečnosti terapie a podpoře adherence pacientů k terapeutickým postupům.
  • Klinická farmacie v geriatrii