Činnost sekce

Zpráva o činnosti sekce

Aktuální akce sekce

 • Blok SKF na
  • Evropském kongresu klinické farmakologie v Praze
  • XXIV. kongresu České internistické společnosti ČLS JEP

Proběhlé akce sekce

 • XIX. sympozium klinické farmacie René Macha
  • 24.–25. listopadu 2017, Mikulov
  • Název: Terapie revmatických onemocnění a léčiva ovlivňující imunitní systém
    
 • XXI. pracovní den klinické farmacie
  • 2. června 2017, Lékařský dům v Praze
  • Název: Psychofarmakologická léčba-racionální farmakoterapie a principy individualizace lékových schémat
    
 • Pracovní odpoledne věnované farmakovigilanci
  • 13. března 2017 od 16:00 hod., FaF UK v Hradci Králové
  • 14. března 2017 od 16:00 hod., Lékařský dům v Praze
  • Program: prof. H. Le Louet, prof. J. Vlček, MUDr. J. Mladá: Pharmacovigilance - topic for cooperation all health care professionals for minimization of risk of pharmacotherapy
    
 • Pracovní odpoledne věnované lékové adherenci
  • 10. dubna 2017 od 16:00 hod., FaF UK v Hradci Králové
  • 11. dubna 2017 od 16:00 hod,, Lékařský dům v Praze
  • Program: prof. P. Kardas, prof. J. Vlček: Medication adherence and polypharmacy - topic for cooperation of all health care professionals for maximization of effect and minimization of risk of pharmacotherapy
    
 • Velmi úspěšné XVIII. sympozium klinické farmacie René Macha (25.-26. 11. 2016)
  Ve dnech 25. a 26. 11. 2016 se uskutečnil další ročník Sympozia klinické farmacie René Macha. Tradici a oblíbenost této akce opět podtrhla vysoká návštěvnost, do Mikulova zavítalo na 420 farmaceutů a přátel klinické farmacie, aby se zapojili do diskuzí na téma Terapie onemocnění krve a současné přístupy v léčbě bolesti.
   
 • EU tréninková škola racionální geriatrické farmakoterapie (25.-27. 4. 2016)
  Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP se jako jeden ze spoluorganizátorů podílela na zdárném průběhu Evropské tréninkové školy racionální geriatrické farmakoterapie, které se zúčastnilo 79 kolegů z mnoha evropských zemí.