Sekce syntetických léčiv

Sekce syntetických léčiv sdružuje odborné pracovníky s hlubším zájmem o farmakochemii (farmaceutickou chemii), kteří pracují zejména v oblasti výzkumu, vývoje a výroby léčiv. Hlavní náplní činnosti sekce je výměna informací o nových směrech ve výzkumu léčiv, o novinkách v oblasti syntézy léčiv. Členskou základnu tvoří především pracovníci akademických pracovišť a farmaceutického průmyslu. Zastoupeni jsou však i pracovníci z dalších oblastí farmacie.

Další informace