Brněnský den léčivých rostlin 2018

 
Sekce přírodních léčiv
Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z.s.
a
Ústav přírodních léčiv
Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

 

pořádají dne 2. 6. 2018 konferenci Brněnský den léčivých rostlin s tématikou Využití léčivých rostlin k ovlivnění zánětu. Akce se uskuteční v přednáškovém sále Farmaceutické fakulty Brno.

Po pozitivních ohlasech z loňského ročníku bude program opět zahrnovat prezentace monografií vybraných léčivých rostlin a jejich využití se zaměřením na lékárenskou praxi. Odpolední sekce pak nabídnou bohatý průřez tématicky souvisejících přednášek. Jako doprovodný program proběhne exkurze do Centra léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na Kraví hoře. Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání České lékárnické komory pod číslem 18435 a bodově ohodnocena 12 body.


Registrační formulář a platební podmínky →


​Aktualita - v průběhu konference budou představeny postery autorů Mgr. Ladislava Svatoše a kolektivu "Lustgärtlein - farmaceuticko-botanický rukopis z 18. století" a PharmDr. Tünde Ambrus Ph.D. a kolektivu "Medicinal plants´use in 16th century and present-day sources - a comperative case study". Oba postery byly prezentovány na mezinárodním kongresu historie farmacie ve Varšavě v roce 2017, kde první z uvedených obdržel ocenění za nejlepší prezentovaný poster.

Změna programu - z důvodu časových možostí pana Prof. Václava Suchého byla jeho přednáška zrušena. Do programu byla zařazena náhradní přednáška pana Roberta Jiráska s historickou tématikou. 

Program konference:

9:00 - 10:00 Registrace účastníků

9:45 - 10:00 Úvodní slovo (PharmDr. Jaroslav PEČ, Ph.D.)

10:00 - 10:45 Monografie I - Léčivé rostliny s protizánětlivým potenciálem

(PharmDr. Dagmar JANKOVSKÁ, Ph.D., Ústav přírodních léčiv, Faf VFU Brno)


Přestávka na kávu 30 min


11:15 - 12:00 Monografie II - Rostliny s protizánětlivou aktivitou

(PharmDr. Alice SYCHROVÁ, Ph.D., Ústav přírodních léčiv, FaF VFU Brno)

12:00 - 12:30 Nové lékopisné drogy v terapii zánětu

(Doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D., Ústav přírodních léčiv, FaF VFU Brno)


Přestávka na oběd 1 hodina


13:30 - 14:00 Současné trendy ve výzkumu fytoterapie chronických střevních zánětů

(RNDr. Jan HOŠEK, Ph.D., Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie, FaF VFU Brno)

14:00 - 14:30 Glukanové částice a jejich využití jako nosiče pro přírodní protizánětlivé látky

(Mgr. Dominik ROTREKL, Ústav molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie, FaF VFU Brno)

14:30 - 15:00 Konopí v terapii zánětlivých onemocnění

(Doc. PharmDr. Karel ŠMEJKAL, Ph.D., Ústav přírodních léčiv, FaF VFU Brno)


Přestávka na kávu 30 min


15:30 - 16:00 Pohled na "Materia medica" tradiční čínské medicíny prismatem standardizace a možností registrace rostlinných přípravků

(RNDr. Václav BAŽATA, specialista v oblasti přírodních látek se zaměřením na vývojovou a regulatorní oblast tradičních rostlinných léčiv a doplňků stravy) 

16:00 - 16:30 Obsolétní a méně známé drogy a léčiva

(Robert Jirásek)

16:30 - 16:45 Zakončení konference (PharmDr. Jaroslav PEČ, Ph.D.)


17:00 – 18:00 Exkurze do Centra léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na Kraví hoře


Účast na exkurzi do Centra léčivých rostlin prosím potvrďte zaškrtnutím políčka v registračním formuláři. Poplatek za exkurzi zahrnuje vstup s doprovodným výkladem a dopravu na místo a zpět.


Kontakt na pořadatele:

Sekce přírodních léčiv

Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z.s.

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy

(kontaktní osoba: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D., Katedra farmaceutickébotaniky a ekologie)

Akademika Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

Email: spl@cfs-cls.cz

 

Organizační výbor:

PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D. (koordinátor, spl@cfs-cls.cz)

Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (programové zajištění)

PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. (organizační zajištění)

PharmDr. Jan Martin, Ph.D.

RNDr. Václav Bažata

Doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.

 

Sponzoring

​V případě zájmu prezentovat Vaši firmu na konferenci nás prosím kontaktujte na emailu spl@cfs-cls.cz.