Zprávy

Udělení Ceny J. E. Purkyně panu prof. RNDr. Jaroslavu Květinovi, DrSc., dr.h.c., FCMA.

Vydáno: 25. 5. 2017

59. Purkyňův den se konal 23. 5. 2017 v Saturnově sále na zámku v Libochovicích. Při této slavnostní příležitosti převzal z  rukou předsedy ČLS JEP, prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., pan profesor Květina nejvyšší vyznamenání ČLS JEP, Cenu J. E. Purkyně. Pan profesor je historicky první farmaceut, který obdržel toto nejvyšší vyznamenání.

Proběhlo LXIII. sympozium z historie farmacie a Otvírání muzea 2017

Vydáno: 8. 5. 2017

Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Spolkem pro vybudování Českého farmaceutického muzea uspořádala 8. 4. 2017 na Hospitálu Kuks LXIII. sympozium z historie farmacie. Samotnému sympoziu předcházelo slavnostní Otvírání muzea 2017.

Proběhl 18. Beskydský slet lékárníků

Vydáno: 28. 4. 2017

Na jiném místě, v jinou dobu, ale se stejnou vervou jsme uspořádali již osmnácté setkání lékárníků pod Lysou horou. Tématem byla farmakoterapie v neurologii. 160 účastníků vyslechlo celkem pět přednášek na různá témata.

Stanovisko ČFS ČLS JEP k navrhované novele zákona č. 96/2004 Sb.

Vydáno: 20. 3. 2017

Stanovisko České farmaceutické společnosti ČLS JEP k navrhované novele zákona č. 96/2004 Sb.

Stanovisko předsedy ČFS ČLS JEP a děkana FaF UK v Hradci Králové k navrhované novele zákona č. 96/2004 Sb.

Vydáno: 1. 3. 2017

Stanovisko předsedy ČFS ČLS JEP prof. PharmDr. Martina Doležala, Ph.D., a děkana FaF UK v Hradci Králové doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D., k navrhované novele zákona č. 96/2004 Sb.

 

Zápis č. 1/2017 ze schůze výboru ČFS, konané 1. 2. 2017

Vydáno: 14. 2. 2017

Zveřejněn zápis ze zasedání výboru Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s.

Národní strategie elektronického zdravotnictví za aktivní účasti ČFS

Vydáno: 2. 2. 2017

V říjnu roku 2015 se Česká farmaceutiká společnost prostřednictvím svého zástupce (dr. Holuba) připojila k pracovní skupině (PS) zřízené vedením ČLS, která řešila elektronickou preskripci a elektronickou neschopenku. Problematika eReceptu byla do té doby řešena pouze z pohledu lékařů.

Jubilejní CL. přednáškový večer Spolku moravskoslezských farmaceutů v Ostravě

Vydáno: 18. 1. 2017

Dne 11. 1. 2017 se uskutečnil CL. přednáškový večer Spolku moravskoslezských farmaceutů v Ostravě. Účastnici si vyslechli odborné příspěvky od MUDr. Jaromíra Gumulce, MUDr. Petra Širůčka a prof. PharmDr. Martina Doležala, Ph.D. Na závěr večera vystoupil vokální soubor NOACH.

PF 2017

Vydáno: 22. 12. 2016

Do nového roku vám přejeme hodně zdraví a úspěchů v pracovním i soukromém životě.

Ocenění členů ČFS ČLS JEP, z. s.

Vydáno: 21. 12. 2016

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 převzali Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji řešitelé projektů, které byly podporovány Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví udělil i pět čestných uznání. Je velkým úspěchem pro naši farmacii, že jednou z oceněných je i prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové za projekt „Design a enzymové cílení nových antibakteriálně účinných sloučenin vůči multilékově rezistentním kmenům“. Členem oceněného týmu je i předseda naší České farmaceutické společnosti ČLS JEP prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

 


Zobrazeny výsledky 1-10 (z 43)
  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  > 

Aktuality ČFS ČLSRSS Aktuality