Zprávy

Měření tepové frekvence v lékárnách 19.–25. 11. 2018

Vydáno: 13.10.2018

Zveme Vás k účasti na celosvětové kampani “Měření tepové frekvence v lékárnách 2018“. Hlavním cílem je zvýšit povědomí o možnostech a smyslu monitoringu pulzu pro záchyt arytmií, včetně fibrilace síní, u pacientů v lékárně a zajistit, aby si pacienti mohli ověřit vlastní pulz doma.

Zveřejnění kandidátních listin pro funkční období 2019–2022

Vydáno: 09.10.2018

Kandidátky do výboru ČFS, revizní komise ČFS a výborů jednotlivých sekcí a spolků České farmaceutické společnosti ČLS JEP (pro funkční období 2019–2022).

Zemřel prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc.

Vydáno: 05.09.2018

Dne 2. září 2018 zemřel prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc., Dr. h. c. Semmelweisovy univerzity v Budapešti, dlouholetý učitel a emeritní profesor Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

EAHP General Assembly welcomes new President and adopts position on procurement

Vydáno: 14.06.2018

During the 48th general Assembly, which was held in Bucharest, EAHP members welcomed the new president of EAHP, Petr Horák (Czech Republic) and elected 4 board members.

Ocenění za studentskou vědeckou práci

Vydáno: 02.05.2018

Na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové se 18. a 19. dubna 2018 konala XXVI. Studentská vědecká konference. Tradičně byla udělena Cena České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z.s.

Výstupy z tiskové konference k chystanému pilotu projektu FMD

Vydáno: 03.04.2018

Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv (NOOL) uspořádala 13. března 2018 setkání u kulatého stolu pro zástupce odborné veřejnosti a médií u příležitosti chystaného pilotního provozu systému boje proti lékovým padělkům.

Členské poplatky na rok 2018 - upozornění

Vydáno: 02.03.2018

Tento nebo minulý týden jste obdrželi cestou České pošty informace k platbě členských poplatků na rok 2018. Bohužel díky chybě na sekretariátu ČLS Vám byly zaslány složenky na vyšší částky. Za vzniklou chybu se Vám omlouváme. Přibližně do 14 dnů obdržíte poštou správné platební údaje k platbě členských poplatků na rok 2018. 

Pozvánka na konferenci na téma Cesta k optimálnímu složení a dávkování iontových infuzí

Vydáno: 01.03.2018

Česká lékařská společnost JEP- Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče a Česká farmaceutická společnost – Sekce nemocničních lékárníků ve spolupráci s ARDEAPHARMA, a.s., Ševětín pořádají ve dnech 26. a 27. dubna 2018  v Lázních Aurora v Třeboni tradiční odbornou konferenci tentokrát na téma Cesta k optimálnímu složení a dávkování iontových infuzí.

Jubileum prof. PhMr. Jana Solicha, DrSc., emeritního profesora Farmaceutické fakulty UK

Vydáno: 28.02.2018

14. 2. 2018 proběhl odborný seminář věnovaný devadesátinám prof. PhMr. Jana Solicha, DrSc., emeritního profesora Farmaceutické fakulty UK. Prof. Jan Solich současně obdržel Medaili Honori et Merito České lékárnické komory za dlouhodobou práci pro rozvoj a přínos oboru.

28. kongres České lékařské společnosti JEP

Vydáno: 19.12.2017

Tématem slavnostního kongresu, který se konal 7. – 8. 12. 2017 v Praze, bylo 230. výročí narození českého vědce Jana Evangelisty Purkyně. Farmaceuty, kteří pamatují farmakologické přednášky profesora Jaroslava Květiny, asi potěší, že k jednomu z úvodních vystoupení byl vyzván právě on jako letošní, tedy poslední laureát Purkyňovy ceny.


Zobrazeny výsledky 1-10 (z 60)
  < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  > 

Aktuality ČFS ČLSRSS Aktuality