Zprávy

Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. Dr.h.c. obdržel cenu dr. Františka Ulricha

Vydáno: 31.03.2016

Cena dr. Františka Ulricha za celoživotní dílo v jakémkoliv oboru lidské činnosti, které má  významný přínos pro město Hradec Králové a přispělo k mimořádné propagaci nejen v České republice, ale i v zahraničí byla pro rok 2015 udělena prof. RNDr. Jaroslavu Květinovi, DrSc. Dr.h.c.

21. kongres EAHP ve Vídni

Vydáno: 30.03.2016

Minulý týden se konal ve Vídni 21. kongres EAHP. Účast našich nemocničních lékárníků byla pochopitelně vysoká – vždyť je to tak blízko! Ale česká nemocniční farmacie se tentokrát přiblížila dění v EAHP i daleko významnějším a záslužnějším způsobem, než je pouhá zeměpisná vzdálenost.

Zápis č. 1/2016 ze schůze výboru ČFS, konané 2. 2. 2016

Vydáno: 22.02.2016

Zveřejněn zápis ze zasedání výboru Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s.

Zemřel doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Vydáno: 01.02.2016

V sobotu 30. ledna 2016 ztratila Česká farmaceutická společnost ČLS JEP svého dlouholetého člena a celá česká a slovenská farmacie jednu ze svých velkých postav.

Vzpomínka PharmDr. Pavla Grodzy na kolegu RNDr. PhMr. Ivana Anděla

Vydáno: 25.01.2016

Dne 7. ledna 2016 se uzavřel život kolegy RNDr. PhMr. Ivana Anděla ze Zlína. Dožil se 88 let. Jeho profesní život byl velmi plodný. Nepracoval po celou svou kariéru jen na sobě, ale mnohé ze svých schopností a znalostí předával druhým v práci i volném čase.

Zápis č. 6/2015 ze schůze výboru ČFS, konané 2. 12. 2015

Vydáno: 11.01.2016

Zveřejněn zápis ze zasedání výboru Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s. konané dne 2. 12. 2015.

Zpráva z XXXI. lékárnických dnů v Prostějově

Vydáno: 14.12.2015

Ve dnech od 2.–4. 10. se konaly tradiční XXXI. lékárnické dny tentokráte sneseny z loňského hornatého Jeseníku na úrodnou Hanou do města Prostějova.

Zpráva z tiskové konference u příležitosti Evropského antibiotického dne (16. 11. 2015)

Vydáno: 08.12.2015

Předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., vyzval výbor České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP k účasti na tiskové konferenci, aby z pohledu ČFS reflektoval problémy s dostupností a užíváním antibiotik. Výbor ČFS nominoval prof. RNDr. Jiřího Vlčka, CSc., který na půdě Univerzity Karlovy vede farmakoepidemiologický výzkum v této oblasti v ČR, je národní kontaktní osobou ECDC pro projekt European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network (ESAC-Net) a je členem Národního antibiotického programu (NAP) a Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP (SKAP).

Proběhlo LX. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny

Vydáno: 07.12.2015

Sekce dějin farmacie ČFS ČLS JEP, z. s., ve spolupráci s Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a Českou lékárnickou komorou, uspořádala dne 3. listopadu 2015 LX. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny, věnované 70. výročí zřízení studia farmacie v Brně.

Proběhl Kongres nemocničních lékárníků v Brně

Vydáno: 01.12.2015

Druhý listopadový víkend se na brněnském Výstavišti sešlo více než 600 nemocničních lékárnic a lékárníků, farmaceutických asistentek a asistentů na 19. kongresu nemocničních lékárníků, který pořádala Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí farmaceutických asistentů při ČAS. Hlavním tématem letošního kongresu byla problematika farmakoterapie v neurologii.


Zobrazeny výsledky 51-60 (z 64)
 <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  > 

Aktuality ČFS ČLSRSS Aktuality