Zpráva z konference Hradecký den léčivých rostlin 2017

Datum vydání: 24.07.2017

Dne 20. 5. 2017 se pod záštitou Sekce přírodních léčiv České farmaceutické společnosti uskutečnil první obnovený ročník konference zaměřené na léčivé rostliny pod názvem Hradecký den léčivých rostlin. Konference se tradičně uskutečnila v Botanické zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Čestným hostem byl pan profesor Luděk Jahodář, který v dřívějších letech tradici této konference započal s kolegy ze Sekce přírodních léčiv. Nosným tématem letošního ročníku se stalo využití přírodních látek v oblasti ovlivnění CNS. V prvních dvou přednáškách (doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc. a PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D., Farmaceutická fakulta v Hradci Králové) byly prezentovány v monografických přehledech léčivé rostliny tradiční i exotické, byly aktualizovány údaje o jejich obsahových látkách, účincích a použití na základě EBM podkladů. Na přednesené monografie rostlin tematicky přímo navázala PharmDr. Julie Strážnická (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Pracovní skupina pro výzkum integrativní a komplementární medicíny), která shrnula doporučení pro použití v praxi lékárníka. Další navazující přednáškou byla prezentace tématu individualizované fytoterapie oblasti úzkosti, deprese a nespavosti (PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D., lékárník, Prostějov). Pozvání k účasti na konferenci přijali také zástupci z Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, přičemž doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. představil problematiku flavonoidů z pohledu protizánětlivých účinků a Mgr. Veronika Rjašková prezentovala rostlinu Sceletium turtuosum neboli Kanna, jakožto tradiční antidepresivní rostlinu původem z Afriky. Oblasti ovlivnění CNS se také věnoval PharmDr. Jan Martin, Ph.D. (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové), který prezentoval možnosti léčivých rostlin pro léčbu závislosti. Do plánu přednášek byla také zahrnuta problematika legislativy hraničních oblastí mezi tradičními rostlinnými léčivy a doplňky stravy, kterou prezentoval RNDr. Václav Bažata (specialista v oblasti přírodních látek se zaměřením na vývojovou a regulatorní oblast tradičních rostlinných léčiv a doplňků stravy). Na závěr vystoupila Mgr. Kateřina Breiterová (Farmaceutická fakulta v Hradci Králové) s přehledovou přednáškou doprovázenou řadou fotografií Léčivé rostliny a potraviny.

IMG_20170520_101707IMG_20170520_135811IMG_20170520_140004

V průběhu polední přestávky si účastníci konference měli možnost prohlédnout areál botanické zahrady se skelníkem, s odborným výkladem PharmDr. Jany Karlíčkové, Ph.D. a Ing. Anežky Chlebkové, vedoucí botanické zahrady. Celodenní pobyt účastníků byl zpříjemněn občerstvením, které bylo umožněno účastí sponzorů Leros a Simply You Pharmaceuticals, kterým za celkovou podporu konference patří poděkování.

Za účast v obnoveném ročníků patří dík všem přednášejícím a také především účastníkům, jejichž pozitivní ohlasy jsou významnou zpětnou vazbou pro konání dalších ročníků. Pro rok 2018 je opět v jarním období Den léčivých rostlin v plánu, tentokrát se však podíváme na jiné zajímavé místo spojené s léčivými rostlinami. Veškeré aktualizované informace budou opět k dispozici na webu České farmaceutické společnosti v části Sekce přírodních léčiv, kde jsou po registraci člena ČFS rovněž přístupné plné texty přednášek z konference.

Za organizační výbor,

PharmDr. Jaroslav Peč, Ph.D.
spl@cfs-cls.cz