Zprávy

Proběhlo LXII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny

Vydáno: 7. 12. 2016

Sympozium, jehož téma znělo Příroda jako zdroj léčiv – historické aspekty, proběhlo 2. listopadu 2016 v Brně.

Zápis č. 4/2016 ze schůze výboru ČFS, konané 17. 10. 2016

Vydáno: 21. 11. 2016

Zveřejněn zápis ze zasedání výboru Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s.

Zpráva z XXXII. lékárnických dnů v Kutné Hoře

Vydáno: 16. 11. 2016

Letošní XXXII. lékárnické dny, které každoročně na podzim pořádá sekce lékárenství České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně, se odehrály v jednom z historicky nejzajímavějších měst České republiky, v Kutné Hoře. Již pravidelně začátkem října se setkávají lékárníci a farmaceuti z celé naší země vždy na jiném místě, aby nejen načerpali nové odborné informace, setkali se svými kolegy z různých koutů republiky a předali si vzájemně své zkušenosti, ale aby také poznávali naši krásnou vlast.

Ocenění České lékárnické komory obdrželi členové výboru ČFS

Vydáno: 30. 10. 2016

V sobotu dne 24. září 2016 se konalo v Karolinu slavnostní shromáždění k 25. výročí založení České lékárnické komory. Při této příležitosti byli někteří naši kolegové oceněni za celoživotní přínos pro farmacii. Není jistě náhodou, že mezi oceněnými je hned několik kolegů, kteří se angažují i pro naší odbornou, Českou farmaceutickou společnost. Medaili Honori et Merito obdržel PharmDr. Pavel Grodza, místopředseda ČFS, Mgr. Jiří Kotlář, pokladník ČFS a PharmDr. Marie Zajícová, členka výboru ČFS. Zlatý odznak České lékárnické komory obdrželi rovněž dva členové výboru ČFS, a to Mgr. Michal Hojný a prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Semináře Farmakoterapie závislých na tabáku

Vydáno: 6. 10. 2016

Rádi bychom Vás pozvali na semináře nazvané: Farmakoterapie závislých na tabáku před elektivní operací. Klinická a komunikační specifika kuřáků. Cílem semináře je umožnit lékárníkům a farmaceutickým asistentům, kteří pomáhají pacientům při odvykání kouření, nácvik zvládání náročných komunikačních situací s profesionálními herci, rozšířit svoje znalosti o pomoci závislým na kouření, včetně mechanismu závislosti na tabáku, farmakoterapie a jejích nežádoucích účinků, nejčastějších obav a námitek kuřáků.

Zápis č. 3/2016 ze schůze výboru ČFS, konané 15. 6. 2016

Vydáno: 18. 7. 2016

Zveřejněn zápis ze zasedání výboru Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s.

45. konference „Syntéza a analýza léčiv“ se konala 22. až 24. 6. 2016 v Hradci Králové

Vydáno: 13. 7. 2016

Sekce syntetických léčiv a Sekce farmaceutické kontroly a bioanalytiky ČFS pořádala v pořadí již 45. konferenci „Syntéza a analýza léčiv“. Toto tradiční setkání českých a slovenských farmaceutických chemiků a analytiků se konalo ve dnech 22. až 24. června 2016 v Hradci Králové.

Senátní konference „Léky s rozumem“

Vydáno: 11. 7. 2016

Dne 24. 5. 2016 pořádal senátní Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z. s., v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR konferenci "Léky s rozumem" na téma účelné farmakoterapie, lékové politiky a užívání léků bez plýtvání. Českou farmaceutickou společnost ČLS JEP zastupoval prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., který prezentoval příspěvek „Minimalizace rizik farmakoterapie - role klinického farmaceuta v léčebném týmu“.

Předání medaile Eduarda Skarnitzla a čestných členství České farmaceutické společnosti

Vydáno: 4. 7. 2016

Při příležitosti jednání výboru České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s., byla dne 15. června 2016 předána medaile Eduarda Skarnitzla za celoživotní přínos pro rozvoj farmacie v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání prof. RNDr. Luďku Jahodářovi, CSc.

Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP iniciovala a podpořila vydání Koncepce oboru Klinická farmacie

Vydáno: 29. 6. 2016

Koncepce oboru Klinická farmacie byla zpracována akademickými pracovníky obou farmaceutických fakult a členy Výboru Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP. Byla vydána na základě konsensu farmaceutických oborů ve spolupráci s dalšími odbornými sekcemi České farmaceutické společnosti a prošla zahraničním recenzním řízením. Dokument byl na jaře tohoto roku vydán jako supplementum České a slovenské farmacie.


Zobrazeny výsledky 21-30 (z 51)
 <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  > 

Aktuality ČFS ČLSRSS Aktuality