Zprávy

Zápis č. 3/2016 ze schůze výboru ČFS, konané 15. 6. 2016

Vydáno: 18.07.2016

Zveřejněn zápis ze zasedání výboru Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s.

45. konference „Syntéza a analýza léčiv“ se konala 22. až 24. 6. 2016 v Hradci Králové

Vydáno: 13.07.2016

Sekce syntetických léčiv a Sekce farmaceutické kontroly a bioanalytiky ČFS pořádala v pořadí již 45. konferenci „Syntéza a analýza léčiv“. Toto tradiční setkání českých a slovenských farmaceutických chemiků a analytiků se konalo ve dnech 22. až 24. června 2016 v Hradci Králové.

Senátní konference „Léky s rozumem“

Vydáno: 11.07.2016

Dne 24. 5. 2016 pořádal senátní Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z. s., v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR konferenci "Léky s rozumem" na téma účelné farmakoterapie, lékové politiky a užívání léků bez plýtvání. Českou farmaceutickou společnost ČLS JEP zastupoval prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., který prezentoval příspěvek „Minimalizace rizik farmakoterapie - role klinického farmaceuta v léčebném týmu“.

Předání medaile Eduarda Skarnitzla a čestných členství České farmaceutické společnosti

Vydáno: 04.07.2016

Při příležitosti jednání výboru České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s., byla dne 15. června 2016 předána medaile Eduarda Skarnitzla za celoživotní přínos pro rozvoj farmacie v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání prof. RNDr. Luďku Jahodářovi, CSc.

Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP iniciovala a podpořila vydání Koncepce oboru Klinická farmacie

Vydáno: 29.06.2016

Koncepce oboru Klinická farmacie byla zpracována akademickými pracovníky obou farmaceutických fakult a členy Výboru Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP. Byla vydána na základě konsensu farmaceutických oborů ve spolupráci s dalšími odbornými sekcemi České farmaceutické společnosti a prošla zahraničním recenzním řízením. Dokument byl na jaře tohoto roku vydán jako supplementum České a slovenské farmacie.

EU tréninková škola racionální geriatrické farmakoterapie (25.-27. 4. 2016)

Vydáno: 27.06.2016

Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP se jako jeden ze spoluorganizátorů podílela na zdárném průběhu Evropské tréninkové školy racionální geriatrické farmakoterapie, které se zúčastnilo 79 kolegů z mnoha evropských zemí.

Zápis č. 2/2016 ze schůze výboru ČFS, konané 7. 4. 2016

Vydáno: 25.05.2016

Zveřejněn zápis ze zasedání výboru Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s.

Vychází kniha „Lidé Univerzity Karlovy“

Vydáno: 12.05.2016

Kulturní veřejnost si v současných květnových dnech připomíná 700. výročí od narození Karla IV. Důstojným projevem úcty a vděčnosti tomuto osvícenému iniciátorovi rozvoje středoevropské vzdělanosti je univerzitní editorský počin česko-anglické knižní publikace „Lidé Univerzity Karlovy“. Jeho smyslem je zachytit pro příští generace myšlení a kréda současných reprezentantů Karlova vysokého učení.

Proběhlo LXI. sympozium z historie farmacie

Vydáno: 11.05.2016

Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Spolkem pro vybudování Českého farmaceutického muzea uspořádala 30. dubna 2016 na Hospitalu Kuks LXI. sympozium z historie farmacie věnované 20. výročí otevření první části expozice Českého farmaceutického muzea veřejnosti.

Tisková zpráva ze XII. shromáždění členů České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s.

Vydáno: 08.05.2016

Ve dnech 6. a 7. května proběhlo v Olomouci XII. shromáždění členů České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s. Vedle vyžádaných odborných sdělení věnovaných chemii duše nebo personalizované farmakoterapii, vystoupení orgánů ČFS a odborných sdělení jednotlivých sekcí ČFS byly oceněny vynikající osobnosti farmacie.


Zobrazeny výsledky 41-50 (z 66)
 <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  > 

Aktuality ČFS ČLSRSS Aktuality