Výsledky voleb do výboru ČFS, revizní komise ČFS, sekcí a spolků ČFS pro funkční období 2019-2022

Datum vydání: 23.11.2018

Jednání volební komise České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP

Předseda komise: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.

Členové komise: RNDr. Milan Mokrý, CSc., PharmDr. Věra Nádvorníková, Bc. Dana Štěpánová, Kateřina Melšová

Termín a čas jednání

  • 19. 11. 2018 od 8:15 do 14:30
  • 20. 11. 2018 od 8:00 do 18:30
  • 21. 11. 2018 od 8:00 do 14:00

Volební komise sečetla volební lístky do výboru, revizní komise a jednotlivých sekcí a spolků ČFS ČLS JEP pro období 2019–2022.

Z celkového počtu 960 odeslaných obálek obsahujících volební lístky s kandidátkami do výboru, revizní komise, sekcí a spolků komise obdržela 407 odpovědních zásilek, 31 obálek bylo vráceno nedoručených. 4 obálky byly doručeny s datem poštovního razítka po 9. 11. 2018 a nebyly tak započítány do celkového počtu přijatých obálek.

Komise sečetla hlasy a na základě počtu obdržených hlasů ustanovila pořadí.

Výbor ČFS:
1.    Zajícová Marie
2.    Grodza Pavel
3.    Malý Josef
4.    Doležal Martin
5.    Hojný Michal
6.    Vlček Jiří
7.    Kotlář Jiří
8.    Holub Vladimír
9.    Fialová Daniela
10.  Babica Jan
11.  Halačová Milada

Revizní komise
1.    Doseděl Martin
2.    Lisá Martina
3.    Miletín Miroslav

Sekce dějin farmacie:
1.    Ambrus Tünde
2.-3. Babica Jan
2.-3. Valášková Ladislava
4.    Lisá Martina
5.    Svatoš Ladislav

Sekce farmaceutické kontroly a bioanalytiky:
1.    Honegr Jan
2.-3. Kučera Radim
2.-3. Nobilis Milan
4.    Matysová Ludmila
5.    Reimerová Petra

Sekce klinická farmacie:
1.    Malý Josef
2.    Halačová Milada
3.    Fialová Daniela
4.    Doseděl Martin
5.    Černý Dalibor
6.    Vodička Martin
7.    Mareček Aleš

Sekce lékárenství:
1.    Grodza Pavel
2.    Svoboda Antonín
3.    Oswald Radek
4.    Kotlářová Jana
5.    Sokolová Ivana

Sekce nemocničních lékárníků:
1.    Hojný Michal
2.    Lžičař Marek
3.-4. Horák Petr
3.-4. Šimíček Martin
5.    Doležalová Lenka
6.    Heislerová Marcela
7.    Hrubý Kamil

Sekce přírodních léčiv:
1.    Spilková Jiřina
2.    Havlíček Stanislav
3.    Karlíčková Jana
4.    Šmejkal Karel
5.    Martin Jan
6.    Peč Jaroslav
7.    Bažata Václav

Sekce technologie léků:
1.    Kubová Kateřina
2.    Vetchý David
3.-4. Holub Vladimír
3.-4. Rabišková Miloslava
5.    Šklubalová Zdeňka

Sekce syntetických léčiv
1.    Doležal Martin
2.-3. Kučerová Marta
2.-3. Vinšová Jarmila
4.    Marvanová Pavlína
5.    Padrtová Tereza

Spolek farmaceutů v Brně
1.    Šimíček Martin
2.    Synek Stanislav
3.    Holub Vladimír

Spolek farmaceutů v Hradci Králové
1.    Rozsívalová Petra
2.    Kotlář Jiří
3.    Maříková Martina

Spolek moravskoslezských farmaceutů v Ostravě
1.    Grodza Pavel
2.    Martinásková Jana
3.    Sokolová Ivana

Spolek farmaceutů v Praze
1.    Lisá Martina
2.    Vranová Vilma
3.    Dolinská Dagmar

Spolek farmaceutů ve Zlíně
1.-2. Skopal Vladimír
1.-2. Skopalová Kateřina
3.    Kurfürst Pavel

Zapsala v Hradci Králové dne 21. 11. 2018 K. Melšová.

Zápis byl komisí schválen.

Příloha: Souhrnné výsledky voleb, výboru a sekcí (soubor Excel).