Zpráva o konání Lékárnických dnů v Písku

Datum vydání: 19.10.2018

Lékárníci z blízka i z dáli se sešli o prvním říjnovém víkendu v kulturním domě v Písku, aby nasáli novinky v širokém spektru zdravotnických témat, zároveň se pobavili a rozšířili si obzory i v oblasti kulturní.

Slavnostní uvítání účastníku proběhlo v divadle Fráni Šrámka symbolickým komediálním představením ze záhrobí. Vtipná situace nastala hned ve foyer, kde jsme se pohoršovali nad opilcem, potácejícím se mezi návštěvníky. Naštěstí nikdo nebyl tak aktivní, aby ho nechal vyvést, a jak jsme později pochopili, jednalo se již o součást představení - byl to hrobník.

V sobotu nás po zahájení a slavnostní zdravici starostky města Písku čekala řada přednášek pokrývajících různé medicínské okruhy. V bloku Kardiovaskulární farmakoterapie zazněly precizně připravené prezentace v podání výborných přednášejících. Například Souhrn farmakologické léčby srdečního selhávání přehledně podal docent Kořínek. Staré a nové léčebné postupy v prevenci aterosklerózy systematicky představil docent Piťha.  V následujícím bloku Hematologie přednášející obsáhli široké spektrum témat od výborného Přehledu v oblasti antikoagulační léčby přes Přehled nežádoucích účinků léčiv na krev a krvetvorbu až po Nežádoucí účinky antikoagulancií a antitrombotik z pohledu SÚKlu. Zajímavá byla prezentace o alogenní transplantaci od paní doktorky Markové z Ústavu hematologie a krevní transfúze.  V bloku Klinické farmacie představil doktor Malý pohled klinického farmaceuta na problematiku pádů, jejichž příčinou jsou léčiva. Tato práce vznikla ve spolupráci s píseckou nemocnicí. Nechyběly přednášky týkající se možností zefektivnění magistraliter přípravy a přehledu pomocných látek používaných v individuální přípravě.

Po sobotním maratonu přednášek jsme se vydali na komentovanou prohlídku historických zajímavostí a krás města Písku. Co vše asi běželo hlavou Fráni Šrámka, když se zasněně díval z okna svého pokoje na (M)měsíc nad řekou Otavou a poslouchal, jak šumí (S)splav. Na společenském večeru byla možnost probrat s kolegy pracovní i běžné radosti i strasti života. Na druhé jmenované pak mohli všichni na chvíli zapomenout při dobré hudbě, vínu a tanci.

Nedělní přednášky bývají vždy náročné a bez kávy těžko zvládnutelné, nejinak tomu bylo i letos. Nicméně hned první téma Farmakoterapie idiopatických střevních zánětů byla doktorem Bortlíkem tak výborně zpracována, že naplno vzbudila naší sníženou pozornost. Paní doktorce Lisé patří dík za úžasné zpracování přednášky o významné osobnosti československé farmacie, o Dr. Emilu Šedivém, který obětoval farmacii celý svůj život.

Méně radostné informace o protipadělkové směrnici, která na lékárníky dopadne v blízké budoucnosti, svým nezaměnitelným originálním způsobem přednesl Mgr. Jiří Kotlář. Mimo jiné prohlásil: „Pátrat po padělcích léku v lékárně je jako hledat jehlu ve stohu slámy, přičemž všichni víme, že tam žádná jehla nikdy nebyla a není. Ale my musíme pátrat, neboť nad námi visí pokuta 20 miliónů.“

Rovněž si velmi vážíme účasti profesora Šimůnka, děkana Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a docentky Opatřilové, děkanky Farmaceutické fakulty VFU Brno, kteří auditoriu představili novinky na fakultách.

Panelovou diskuzi s prezidentem ČLnK Chudobou nečekaně ochudila neúčast dvou účastníků – ředitelky Odboru farmacie ministerstva zdravotnictví Tomáškové a magistra Cikrta, který si, bohužel, zapsal termín Lékárnických dnů až na následující týden. I to se stane. Doufáme, že svou neúčast vynahradí jindy, prý to bude mít od pořadatelů drahé.

V příštím roce přijměte srdečně zváni na XXXV. Lékárnické dny, které se budou konat v „razovite“ Ostravě. Všichni jste zváni. Uvidíte, že i toto průmyslové město má návštěvníkům co nabídnout. Bude to „fajné a pěkné“.

Závěrem nezbývá než poděkovat organizátorům ze Sekce lékárenství ČFS ČLS JEP, za uspořádání již XXXIV. Lékárnických dní. A speciální poděkování patří doktoru Grodzovi: „Pavle, děkujem!“

Mgr. Jana Martinásková