34. Lékárnické dny v krásném Písku, městě patriotů a studentů

Datum vydání: 10.12.2018

Po létech jsme přivedli lékárnické dny do jižních Čech. Po Táboře a Českých Budějovicích bylo letos ve dnech 5.-7. října hostitelem třicetitisícové město Písek se zlatonosnou řekou Otavou a spoustou památek a zajímavých míst. A bylo hostitelem vpravdě štědrým. Krásné slunečné počasí, divadlo Fráni Šrámka i velký sál kulturního domu s přívětivým personálem přispěly nemalou měrou k příjemné atmosféře. Seč nám síly stačily, snažili jsme se k tomu přispět i my, organizátoři.

Páteční večer nám zpestřilo divadelní představení Hřbitovní aktovky spolku ochotníků Prácheňská scéna. Malé občerstvení v divadle bylo velmi milé. Další průběh lékárnických dnů se již konal ve velkém sále kulturního domu. Perfektní ozvučení i promítání svědčilo o zkušenostech techniků s pořádáním podobných akcí. Slavnostně dny zahájila starostka města Mgr. Eva Vanžurová. Pavel Grodza pak vzpomněl dva nedávno zesnulé kolegy prof. Jana Solicha Dr. Eugenii Trávníkovou. Přednášky pak probíhaly po dobu dvou dnů v sedmi blocích, celkem jich bylo devatenáct. První blok kardiovaskulární farmakoterapie zahrnul čtyři bezvadné přednášky. Doc. Josef Kořínek z VFN seznámil účastníky s terapií srdečního selhání dokonale včetně novinek (např. sakubitril-valsartan), doc. Jan Piťha z FN Motol přiblížil nové možnosti léčby hyperlipoproteinémií a aterosklerózy. Vrcholem bloku byla přednáška prof. Renaty Cífkové z Thomayerovy nemocnice na téma léčba hypertenze v těhotenství, autorka je hlavním garantem evropských doporučení. MUDr. Lukačišinová pak doplnila téma pohledem SÚKLu na nežádoucí účinky kardiovaskulárních léčiv.

Blok hematologie obsahoval rovněž čtyři zajímavá sdělení. Primář Petr Kessler z Pelhřimova probral úskalí léčby warfarinem i novými antikoagulancii včetně dietních opatření a zásadních lékových interakcí. dr. Markéta Šťastná-Marková z UHKT měla přednášku o alogenních transplantacích kostní dřeně včetně doprovodné farmakoterapie. Byla v roce 2009 vyhlášena lékařem roku, její příjemné vystupování bylo toho důkazem. Mgr. Jana Martinásková pak doplnila mozaiku přednáškou o nežádoucích účincích léčiv na krev a krvetvorbu a Mgr. Magdalena Fabiánová přidala pohled SÚKLu na NÚL antikoagulancií a antitrombotik.

Po obědové pauze (účastníci kladně hodnotili podávání oběda přímo v sále) vystoupil se svou přednáškou o lékových příčinách nebezpečných pádů u seniorů dr. Josef Malý z hradecké farmaceutické fakulty. Dalším blokem bylo pak tradiční minisympozium firmy Fagron o přípravě léčiv v lékárnách. Přednášek se úspěšně zhostila děvčata z Lékárny galenika v Praze Mgr. Martina Husárová a Kamila Červenková, DiS.

Podvečerní blok zahájil krásnou přehledovou přednáškou o refluxní chorobě jícnu prim. Karel Lukáš z VFN a závěrečnou sobotní přednášku měla dr. Jana Čepová z FN Motol o roli vitaminů D a K v terapii osteoporózy. Byla velmi vtipná, takže udržela pozornost i dosti unaveného auditoria, které však zůstávalo po celý den plné a aktivní.

Podvečerní program tvořila poutavá procházka městem s průvodci po nejzajímavějších místech Písku od kamenného mostu, nejstaršího v ČR, přes Putimskou bránu až po Hotel Dvořáček s freskami na motivy děl Mikoláše Alše. Společenský večer v kulturním domě pak završil dobrým jídlem, taneční muzikou i trochou pohybu na parketu a diskuzemi mezi přáteli úspěšný první den kongresu.

Neděle již byla opět plně pracovní. Poutavou přednáškou o moderních trendech léčby IBD ji zahájil dr. Martin Bortlík z 1.LFUK. Historický exkurz do života významného pražského lékárníka Emila Šedivého a jeho literárních sbírek provedla dr. Martina Lisá z VFN. Poznali jsme, že medaile ČFS udělovaná zasloužilým členům, která nese jeho jméno, je zasvěcena Šedivému oprávněně. Přednáška manželů Kotlářových z Hradce Králové objasnila kolegům problematiku aplikace protipadělkové směrnice v praxi z úst účastníka pilotního projektu.

Poslední blok přednášek byl tradičně věnován farmaceutickému školství a praxi. Vystoupili v něm děkani obou farmaceutických fakult prof. Tomáš Šimůnek (Hradec Králové) a doc. Radka Opatřilová (Brno) s přehledem novinek ve studiu i na fakultách. Závěrečnou přednášku o aktualitách z činnosti České lékárnické komory přednesl dr. Lubomír Chudoba, její prezident.

Na dvě přednášky z původního programu nakonec nedošlo, dr. Tomášková z MZd nakonec z vážných důvodů nepřijela a Mgr. Tomáš Cikrt si termín Písku zapsal do diáře na další víkend, jeho zděšení po telefonátu bylo veliké. Ale pochopili jsme, že i to se někdy stane.

Závěrem patří velký dík stosedmdesátičelnnému publiku píseckých lékárnických dnů. Bylo vzorné a bylo poznat, že je přednášky zaujaly. Plynulo to i z hodnotících dotazníků. Díky patří i celému týmu, který se podílel na zdárném chodu kongresu - J. Kotlářovi, I. Sokolové, A. Svobodovi, R. Oswaldovi, J. Kotlářové, A. Grodzové a v neposlední řadě kolegyni Lence Bártové z Písku, která nám zajistila krásné materiály o jejím městě, napečení výborných prácheňských hnětýnek a další nezbytnosti.

Příštím hostitelem bude ve dnech 4.-6. října 2019 Ostrava, budeme se s Vámi těšit na setkání.

Za organizátory PharmDr. Pavel Grodza