Ocenění za studentskou vědeckou práci

Datum vydání: 02.05.2018

Na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové se ve středu a ve čtvrtek, 18. a 19. dubna 2018 konala XXVI. Studentská vědecká konference organizovaná Spolkem českých studentů farmacie.

Letošní konference byla nově rozdělena do 4 sekcí – chemické, biologické, technologické a klinicko-sociální. Vzhledem k velkému množství vystupujících studentů byla navíc chemická sekce rozdělena do dvou tematických částí – Farmaceuticko-chemické a Farmaceuticko- analytické.  Celkově letos výsledky své vědecké práce prezentovalo 82 studentů.

Tradičně byla udělena Cena České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z.s. Letošním laureátem se stal Michal Kadaník, jehož přednáška byla na téma Nucleophile Assisted Gold(I) Catalyzed Cyclizations. Michal Kadaník pracuje na Katedře organické a bioorganické chemie pod vedením prof. RNDr. Milana Poura, Ph.D.

XXVI. Studentská vědecká konference 2018

Fotografie: Spolek českých studentů farmacie