Zveřejnění kandidátních listin pro funkční období 2019–2022

Datum vydání: 26.10.2018

Kandidátky do výboru ČFS, revizní komise ČFS a výborů jednotlivých sekcí a spolků České farmaceutické společnosti ČLS JEP (pro funkční období 2019–2022).

Kandidátní listiny (PDF dokument)

Stručné profesní životopisy kandidátů do voleb do výboru a revizní komise České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z. s.

Profesní životopisy kandidátů (PDF dokument)