Zveřejnění kandidátních listin pro funkční období 2019–2022

Datum vydání: 09.10.2018

Kandidátky do výboru ČFS, revizní komise ČFS a výborů jednotlivých sekcí a spolků České farmaceutické společnosti ČLS JEP (pro funkční období 2019–2022).

Kandidátní listiny (PDF dokument)