Aktuální informace

Zápis č. 6/2015 ze schůze výboru ČFS, konané 2. 12. 2015

Vydáno: 11. 1. 2016

Zveřejněn zápis ze zasedání výboru Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s. konané dne 2. 12. 2015.

Zpráva z XXXI. lékárnických dnů v Prostějově

Vydáno: 14. 12. 2015

Ve dnech od 2.–4. 10. se konaly tradiční XXXI. lékárnické dny tentokráte sneseny z loňského hornatého Jeseníku na úrodnou Hanou do města Prostějova.

Zpráva z tiskové konference u příležitosti Evropského antibiotického dne (16. 11. 2015)

Vydáno: 8. 12. 2015

Předseda ČLS JEP prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., vyzval výbor České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP k účasti na tiskové konferenci, aby z pohledu ČFS reflektoval problémy s dostupností a užíváním antibiotik. Výbor ČFS nominoval prof. RNDr. Jiřího Vlčka, CSc., který na půdě Univerzity Karlovy vede farmakoepidemiologický výzkum v této oblasti v ČR, je národní kontaktní osobou ECDC pro projekt European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network (ESAC-Net) a je členem Národního antibiotického programu (NAP) a Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP (SKAP).

Proběhlo LX. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny

Vydáno: 7. 12. 2015

Sekce dějin farmacie ČFS ČLS JEP, z. s., ve spolupráci s Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a Českou lékárnickou komorou, uspořádala dne 3. listopadu 2015 LX. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny, věnované 70. výročí zřízení studia farmacie v Brně.

Proběhl Kongres nemocničních lékárníků v Brně

Vydáno: 1. 12. 2015

Druhý listopadový víkend se na brněnském Výstavišti sešlo více než 600 nemocničních lékárnic a lékárníků, farmaceutických asistentek a asistentů na 19. kongresu nemocničních lékárníků, který pořádala Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti ČLS JEP ve spolupráci se Sekcí farmaceutických asistentů při ČAS. Hlavním tématem letošního kongresu byla problematika farmakoterapie v neurologii.

Zpráva z XVII. sympozia klinické farmacie René Macha

Vydáno: 24. 11. 2015

20. a 21. listopadu 2015 přivítal zámek v Mikulově více než 430 farmaceutů a přátel klinické farmacie v rámci XVII. ročníku Sympozia klinické farmacie René Macha pořádaného Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z. s., a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Zápis č. 5/2015 ze schůze výboru ČFS, konané 2. 10. 2015

Vydáno: 11. 11. 2015

Zveřejněn zápis ze zasedání výboru Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s. konané dne 2. 10. 2015.

Shromáždění členů ČFS 6. a 7. 5. 2016 v Olomouci

Vydáno: 9. 11. 2015

6. a 7. 5. 2016 se uskutěční v Olomouci shromáždění členů (sjezd) ČFS.

Podpora aktivní účasti jednoho člena České farmaceutické společnosti na kongresu FIP v Düsseldorfu

Vydáno: 3. 2. 2015

Výbor České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP, z. s. vyhlašuje grant na získání finanční podpory do výše 1500 € na aktivní účast na výročním kongresu FIP 2015 v Düsseldorfu ve dnech 29. 9. - 3. 10. 2015.


Zobrazeny výsledky 31-39 (z 39)
 <  1 - 2 - 3 - 4 >

Aktuality ČFS ČLSRSS Aktuality