Zprávy

Jubilejní CL. přednáškový večer Spolku moravskoslezských farmaceutů v Ostravě

Vydáno: 18.01.2017

Dne 11. 1. 2017 se uskutečnil CL. přednáškový večer Spolku moravskoslezských farmaceutů v Ostravě. Účastnici si vyslechli odborné příspěvky od MUDr. Jaromíra Gumulce, MUDr. Petra Širůčka a prof. PharmDr. Martina Doležala, Ph.D. Na závěr večera vystoupil vokální soubor NOACH.

PF 2017

Vydáno: 22.12.2016

Do nového roku vám přejeme hodně zdraví a úspěchů v pracovním i soukromém životě.

Ocenění členů ČFS ČLS JEP, z. s.

Vydáno: 21.12.2016

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 převzali Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji řešitelé projektů, které byly podporovány Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví udělil i pět čestných uznání. Je velkým úspěchem pro naši farmacii, že jednou z oceněných je i prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové za projekt „Design a enzymové cílení nových antibakteriálně účinných sloučenin vůči multilékově rezistentním kmenům“. Členem oceněného týmu je i předseda naší České farmaceutické společnosti ČLS JEP prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

 

Zpráva z 20. kongresu nemocničních lékárníků

Vydáno: 18.12.2016

V příjemných prostorách Univerzity Hradec Králové se sešlo o víkendu 11.-13. listopadu 2016 více než 650 nemocničních lékárníků a farmaceutických asistentů kongresu, pořádaném Sekcí nemocničních lékárníků ČFS ČLS JEP a Sekcí farmaceutických asistentů při ČAS. Letošní jubilejní ročník byl tematicky věnován problematice nových trendů v léčbě onemocnění diabetes mellitus.

Velmi úspěšné XVIII. sympozium klinické farmacie René Macha

Vydáno: 16.12.2016

Ve dnech 25. a 26. 11. 2016 se uskutečnil další ročník Sympozia klinické farmacie René Macha. Tradici a oblíbenost této akce opět podtrhla vysoká návštěvnost, do Mikulova zavítalo na 420 farmaceutů a přátel klinické farmacie, aby se zapojili do diskuzí na téma Terapie onemocnění krve a současné přístupy v léčbě bolesti.

Proběhlo LXII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny

Vydáno: 07.12.2016

Sympozium, jehož téma znělo Příroda jako zdroj léčiv – historické aspekty, proběhlo 2. listopadu 2016 v Brně.

Zápis č. 4/2016 ze schůze výboru ČFS, konané 17. 10. 2016

Vydáno: 21.11.2016

Zveřejněn zápis ze zasedání výboru Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s.

Zpráva z XXXII. lékárnických dnů v Kutné Hoře

Vydáno: 16.11.2016

Letošní XXXII. lékárnické dny, které každoročně na podzim pořádá sekce lékárenství České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně, se odehrály v jednom z historicky nejzajímavějších měst České republiky, v Kutné Hoře. Již pravidelně začátkem října se setkávají lékárníci a farmaceuti z celé naší země vždy na jiném místě, aby nejen načerpali nové odborné informace, setkali se svými kolegy z různých koutů republiky a předali si vzájemně své zkušenosti, ale aby také poznávali naši krásnou vlast.

Ocenění České lékárnické komory obdrželi členové výboru ČFS

Vydáno: 30.10.2016

V sobotu dne 24. září 2016 se konalo v Karolinu slavnostní shromáždění k 25. výročí založení České lékárnické komory. Při této příležitosti byli někteří naši kolegové oceněni za celoživotní přínos pro farmacii. Není jistě náhodou, že mezi oceněnými je hned několik kolegů, kteří se angažují i pro naší odbornou, Českou farmaceutickou společnost. Medaili Honori et Merito obdržel PharmDr. Pavel Grodza, místopředseda ČFS, Mgr. Jiří Kotlář, pokladník ČFS a PharmDr. Marie Zajícová, členka výboru ČFS. Zlatý odznak České lékárnické komory obdrželi rovněž dva členové výboru ČFS, a to Mgr. Michal Hojný a prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

Semináře Farmakoterapie závislých na tabáku

Vydáno: 06.10.2016

Rádi bychom Vás pozvali na semináře nazvané: Farmakoterapie závislých na tabáku před elektivní operací. Klinická a komunikační specifika kuřáků. Cílem semináře je umožnit lékárníkům a farmaceutickým asistentům, kteří pomáhají pacientům při odvykání kouření, nácvik zvládání náročných komunikačních situací s profesionálními herci, rozšířit svoje znalosti o pomoci závislým na kouření, včetně mechanismu závislosti na tabáku, farmakoterapie a jejích nežádoucích účinků, nejčastějších obav a námitek kuřáků.


Zobrazeny výsledky 31-40 (z 66)
 <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  > 

Aktuality ČFS ČLSRSS Aktuality