Zprávy

Vychází kniha „Lidé Univerzity Karlovy“

Vydáno: 12. 5. 2016

Kulturní veřejnost si v současných květnových dnech připomíná 700. výročí od narození Karla IV. Důstojným projevem úcty a vděčnosti tomuto osvícenému iniciátorovi rozvoje středoevropské vzdělanosti je univerzitní editorský počin česko-anglické knižní publikace „Lidé Univerzity Karlovy“. Jeho smyslem je zachytit pro příští generace myšlení a kréda současných reprezentantů Karlova vysokého učení.

Proběhlo LXI. sympozium z historie farmacie

Vydáno: 11. 5. 2016

Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Spolkem pro vybudování Českého farmaceutického muzea uspořádala 30. dubna 2016 na Hospitalu Kuks LXI. sympozium z historie farmacie věnované 20. výročí otevření první části expozice Českého farmaceutického muzea veřejnosti.

Tisková zpráva ze XII. shromáždění členů České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s.

Vydáno: 8. 5. 2016

Ve dnech 6. a 7. května proběhlo v Olomouci XII. shromáždění členů České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s. Vedle vyžádaných odborných sdělení věnovaných chemii duše nebo personalizované farmakoterapii, vystoupení orgánů ČFS a odborných sdělení jednotlivých sekcí ČFS byly oceněny vynikající osobnosti farmacie.

Prohlášení XII. shromáždění členů České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s.

Vydáno: 7. 5. 2016

Česká farmaceutická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně konstatuje ústy svých členů, odborníků působících ve všech odvětvích farmacie, že v posledním období laická i část odborné veřejnosti vnímá farmacii spíše jako komerční odvětví a vytrácí se povědomí o zdravotnickém charakteru a poslání oboru.

Ocenění za studentskou vědeckou práci

Vydáno: 5. 5. 2016

Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s., udělila Barboře Vaňkové a Zuzaně Bábkové ceny za studentskou vědeckou činnost v oboru farmacie.

Prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc. Dr.h.c. obdržel cenu dr. Františka Ulricha

Vydáno: 31. 3. 2016

Cena dr. Františka Ulricha za celoživotní dílo v jakémkoliv oboru lidské činnosti, které má  významný přínos pro město Hradec Králové a přispělo k mimořádné propagaci nejen v České republice, ale i v zahraničí byla pro rok 2015 udělena prof. RNDr. Jaroslavu Květinovi, DrSc. Dr.h.c.

21. kongres EAHP ve Vídni

Vydáno: 30. 3. 2016

Minulý týden se konal ve Vídni 21. kongres EAHP. Účast našich nemocničních lékárníků byla pochopitelně vysoká – vždyť je to tak blízko! Ale česká nemocniční farmacie se tentokrát přiblížila dění v EAHP i daleko významnějším a záslužnějším způsobem, než je pouhá zeměpisná vzdálenost.

Zápis č. 1/2016 ze schůze výboru ČFS, konané 2. 2. 2016

Vydáno: 22. 2. 2016

Zveřejněn zápis ze zasedání výboru Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s.

Zemřel doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Vydáno: 1. 2. 2016

V sobotu 30. ledna 2016 ztratila Česká farmaceutická společnost ČLS JEP svého dlouholetého člena a celá česká a slovenská farmacie jednu ze svých velkých postav.

Vzpomínka PharmDr. Pavla Grodzy na kolegu RNDr. PhMr. Ivana Anděla

Vydáno: 25. 1. 2016

Dne 7. ledna 2016 se uzavřel život kolegy RNDr. PhMr. Ivana Anděla ze Zlína. Dožil se 88 let. Jeho profesní život byl velmi plodný. Nepracoval po celou svou kariéru jen na sobě, ale mnohé ze svých schopností a znalostí předával druhým v práci i volném čase.


Zobrazeny výsledky 31-40 (z 49)
 <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  > 

Aktuality ČFS ČLSRSS Aktuality