Zpráva z kampaně „Měření tepové frekvence v lékárnách“ 19.-25. 11. 2018

Datum vydání: 07.01.2019

Od 19. do 25. listopadu 2018 proběhla pod záštitou odborných organizací Atrial Fibrillation Association (AFA), Arrhythmia Alliance (A-A) a International Pharmacists for Anticoagulation Care Taskforce (iPACT) celosvětová kampaň „Měření tepové frekvence v lékárnách“ v rámci mezinárodního týdne AF Awareness Week. Kampaň vznikla jako součást osvětového projektu „Know Your Pulse“, který v pravidelných intervalech probíhá od roku 2008 s cílem zvýšit povědomí o fibrilacích síní včetně možných následků tohoto onemocnění. Screening fibrilací síní v široké populaci je vhodný zejména pro její často asymptomatický charakter a mimo jiné je doporučen Evropskou kardiologickou společností (European Society of Cariology guidelines 2016). Smyslem zapojení lékárníků do tohoto projektu bylo zvýšit povědomí o možnostech monitoringu pulzu a záchytu arytmií v lékárně a zajistit, aby si pacienti dokázali ověřit vlastní pulz doma. Dalším cílem pak bylo kvantifikovat přínos lékárníků v rámci identifikace nových případů arytmií, resp. fibrilací síní, a vhodnosti antikoagulační léčby v kontextu mezioborové spolupráce.

IMG_20171123_131130IMG_20181122_073516Poster

Od roku 2016 se postupně zapojili lékárníci z 10 zemí světa. V České republice jsme měli možnost vyzkoušet měření tepové frekvence v lékárnách již potřetí. V letošním roce se zapojilo zhruba 20 lékáren aktivně poskytujících individuální konzultace. V těchto lékárnách byla v daném týdnu vybraným pacientům manuálně změřena tepová frekvence a odhadnuto riziko budoucí tromboembolické příhody prostřednictvím CHADS2VASC2 skóre. V případě zjištěných abnormalit (nepravidelný srdeční rytmus, hodnoty tepové frekvence mimo fyziologické rozmezí) byli pacienti odesláni k lékaři. V některých lékárnách bylo využito i elektronického měření tepové frekvence pomocí ručních monitorů EKG, které ověřily přesnost manuálního měření. Další pokračování projektu je naplánováno na červen 2019 v rámci Heart Rhytm Week. Lékárny mohou nicméně měření tepové frekvence nabízet svým pacientům celoročně jako jednu ze zdravotních služeb poskytovaných v rámci konzultační činnosti.

Poděkování patří všem lékárnám, které se dosud kampaně zúčastnily, a srdečně zvány jsou i další lékárny, které by chtěly začlenit měřené tepové frekvence do své poskytované konzultační činnosti. Poděkování patří také iPACT, Sekci klinické farmacie ČFS ČLS JEP, Katedře sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a České lékárnické komoře, které se podílely na materiálním a organizačním zajištění projektu.

Více informací k projektu je k dispozici na: www.cfs-cls.cz/Sekce/Sekce-klinicke-farmacie/Pracovni-skupiny/Konzultacni-cinnost-v-lekarne

 

PharmDr. Jana Šolínová
vedoucí pracovní skupiny Konzultační činnost v lékárně, Sekce klinické farmacie, ČFS ČLS JEP, z. s.
Lékárna u Zlatého hada, Cvikov

PharmDr. Kateřina Malá-Ládová, Ph.D., Mgr. Anna Patková, Ph.D.
Koordinátoři projektu pro Českou republiku
Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové; iPACT