Zprávy

Stanovisko předsedy ČFS ČLS JEP a děkana FaF UK v Hradci Králové k navrhované novele zákona č. 96/2004 Sb.

Vydáno: 1. 3. 2017

Stanovisko předsedy ČFS ČLS JEP prof. PharmDr. Martina Doležala, Ph.D., a děkana FaF UK v Hradci Králové doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D., k navrhované novele zákona č. 96/2004 Sb.

 

Národní strategie elektronického zdravotnictví za aktivní účasti ČFS

Vydáno: 2. 2. 2017

V říjnu roku 2015 se Česká farmaceutiká společnost prostřednictvím svého zástupce (dr. Holuba) připojila k pracovní skupině (PS) zřízené vedením ČLS, která řešila elektronickou preskripci a elektronickou neschopenku. Problematika eReceptu byla do té doby řešena pouze z pohledu lékařů.

Jubilejní CL. přednáškový večer Spolku moravskoslezských farmaceutů v Ostravě

Vydáno: 18. 1. 2017

Dne 11. 1. 2017 se uskutečnil CL. přednáškový večer Spolku moravskoslezských farmaceutů v Ostravě. Účastnici si vyslechli odborné příspěvky od MUDr. Jaromíra Gumulce, MUDr. Petra Širůčka a prof. PharmDr. Martina Doležala, Ph.D. Na závěr večera vystoupil vokální soubor NOACH.

PF 2017

Vydáno: 22. 12. 2016

Do nového roku vám přejeme hodně zdraví a úspěchů v pracovním i soukromém životě.

Ocenění členů ČFS ČLS JEP, z. s.

Vydáno: 21. 12. 2016

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 převzali Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji řešitelé projektů, které byly podporovány Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví udělil i pět čestných uznání. Je velkým úspěchem pro naši farmacii, že jednou z oceněných je i prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové za projekt „Design a enzymové cílení nových antibakteriálně účinných sloučenin vůči multilékově rezistentním kmenům“. Členem oceněného týmu je i předseda naší České farmaceutické společnosti ČLS JEP prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

 

Zpráva z 20. kongresu nemocničních lékárníků

Vydáno: 18. 12. 2016

V příjemných prostorách Univerzity Hradec Králové se sešlo o víkendu 11.-13. listopadu 2016 více než 650 nemocničních lékárníků a farmaceutických asistentů kongresu, pořádaném Sekcí nemocničních lékárníků ČFS ČLS JEP a Sekcí farmaceutických asistentů při ČAS. Letošní jubilejní ročník byl tematicky věnován problematice nových trendů v léčbě onemocnění diabetes mellitus.

Velmi úspěšné XVIII. sympozium klinické farmacie René Macha

Vydáno: 16. 12. 2016

Ve dnech 25. a 26. 11. 2016 se uskutečnil další ročník Sympozia klinické farmacie René Macha. Tradici a oblíbenost této akce opět podtrhla vysoká návštěvnost, do Mikulova zavítalo na 420 farmaceutů a přátel klinické farmacie, aby se zapojili do diskuzí na téma Terapie onemocnění krve a současné přístupy v léčbě bolesti.

Proběhlo LXII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny

Vydáno: 7. 12. 2016

Sympozium, jehož téma znělo Příroda jako zdroj léčiv – historické aspekty, proběhlo 2. listopadu 2016 v Brně.

Zápis č. 4/2016 ze schůze výboru ČFS, konané 17. 10. 2016

Vydáno: 21. 11. 2016

Zveřejněn zápis ze zasedání výboru Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s.


Zobrazeny výsledky 11-20 (z 49)
 <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  > 

Aktuality ČFS ČLSRSS Aktuality