Lékárnické dny dospěly do Kristových let

Datum vydání: 04.12.2017

Královské město Znojmo se stalo první víkend října hostitelem 33. Lékárnických dnů. Osobně se o to zasloužil hlavně místní patriot a rodák PharmDr. Antonín Svoboda, člen výboru Sekce lékárenství ČFS. Vše bylo vzorně připraveno a lékárníci se mohli začít sjíždět z celé naší země. Nakonec jich bylo 170, množství v posledních letech obvyklé. Krásné městské divadlo vídeňského architekta Alexandra Grafa  z roku 1900 bylo opravdu důstojným a krásným prostředím s velmi příjemným personálem. První večer nám povznesl ducha ochotnický soubor Rotunda s vtipnou hrou Opalu má každý rád. V televizním provedení je hra známá s J. Bohdalovou, P. Nárožným a K. Heřmánkem v hlavních rolích. Znojemští se rolí zhostili neméně úspěšně. Po skončení účastníci ochutnali číši vína z místní produkce a uvědomili si, že jsme v kraji tohoto zázračného moku.

Programem soboty a neděle se vinul duch léčení nemocí seniorů a péče o ně. Tradiční součástí byl i blok příprava léčiv v lékárnách a naši milí hosté, významní představitelé české farmacie, si na neděli připravili krátká sdělení. První přednášku jsme tentokrát svěřili nejmladšímu přednášejícímu kolegovi Marku Lapkovi, který se zhostil tématu polyfarmakoterapie u seniorů opravdu se ctí. Slavnostní přehledovou přednášku farmakoterapie vnitřních nemocí pronesla prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová z Brna. Léčba hypertenze, ICHS, arytmií, osteoporózy a dalších nemocí má ve stáří svá specifika. Problematiku křehkého seniora měl krásně zpracovanou Jakub Seget z opavské nemocnice. Zkušenosti s péčí o seniory s demencí popsal ve své přednášce znojemský praktický lékař Daniel Hudeček a plynule na něj navázal olomoucký psychiatr Radim Kubínek, který probral další psychiatrické nemoci časté u seniorů. Krásně do bloku zapadla i přednáška Josefa Malého z hradecké farmaceutické fakulty, který přiblížil několik kazuistik pacientů v seniorském věku s podrobným rozborem jejich medikace a poznámkami k možným pochybením a jejich odstranění. Po polední přestávce zazněla přednáška brněnského chirurga Luboše Kubíčka o léčbě chronických ran u seniorů s možným využitím enzymoterapie. Kolega Standa Havlíček pak přitažlivě popsal svou letošní misi do Jižního Súdánu s Lékaři bez hranic. Kolegyně Sylva Klovrzová, Eva Procházková a Markéta Petrželová připravily v minisympoziu Fagron tři přednášky s tématikou přípravy léčiv. Úkolu se zhostily tradičně s grácií a umem.

Sobotní podvečer jsme strávili netradičně procházkou městem. Stála za to. Sečtělý a vtipný průvodce nás zaujal natolik, že se nám nechtělo končit. Krásných památek je ve Znojmě opravdu mnoho. Ani nás nezaskočila padající tma, na poslední zastávce v mikulášském kostele jsme si na interiér museli posvítit mobilními telefony. Za pár minut nás pak již čekal společenský večer v Louckém klášteře. Jeho součástí byl košt dobrého vínka firmy Znovín se someliérskou přednáškou za doprovodu cimbálové muziky. Taxíky do hotelů odvážely spokojené lékárníky, někteří by možná poseděli déle, ale v neděli nás čekaly další zajímavé přednášky. Hned ráno jsme se vrátili k seniorské problematice. Ivana Plechatá, ředitelka Ústavu lékového průvodce nás seznámila se zajímavým projektem kontroly faramkoterapie u obyvatelů domovů pro seniory. Naše přední odbornice na farmakoterapii ve stáří, kolegyně Daniela Fialová přednesla sdělení o některých nevhodných léčivech podávaných geriatrickým pacientům i o mezinárodních i národních projektech, kterých se sama účastní a chtěla by do nich zapojit i další farmaceuty, hlavně ty, kteří pečují o ambulantní pacienty. Úskalí, význam a každodenní práci domácího hospice přiblížila Hana Miličková, anestezioložka ze Znojma.

Po přestávce přišel závěrečný blok přednášek Lékárenství ve světle dnešní doby. Děkan hradecké fakulty Tomáš Šimůnek seznámil účastníky s dostavbou univerzitního kampusu i s mnoha vědeckými úspěchy mladých pracovníků fakulty. Brněnský děkan Tomáš Parák se s úspěchem pokusil o totéž. Kolegyně Alena Tomášková z Ministerstva zdravotnictví seznámila přítomné s aktivitami úřadu v oblasti farmacie a lékárenství. O aplikaci nové legislativy do popromočního vzdělávání hovořil kolega Pavel Škvor z IPVZ. Prezident ČLnK Lubomír Chudoba přednášel o aktivitách představenstva komory v kontextu se stále novými povinnostmi zatěžujícími praktikující lékárníky. Navázal na něj v poslední přednášce ředitel SÚKLu Zdeněk Blahuta, který aktualizoval stav příprav uvedení e-receptu do praxe od 1. ledna 2018.

Celkem na našem odborném fóru zaznělo dvacet přednášek. Pestrost témat a jejich kvalitní přednes a zpracování přinesl, myslím, kolegům spoustu nových informací a inspirací do další práce v nelehké době roztříštěného českého lékárenství. Bohužel jednoduchý recept na léčbu současných problémů a nemocí českého lékárenství neexistuje. Hledání léčebných metod je však naším společným cílem.

Poděkování patří všem účastníkům za trpělivost a bezvadné chování po celou dobu konání lékárnických dnů. Naší snahou vždy bylo a je, aby atmosféra byla přátelská a kolegiální, snad se nám to opět podařilo. Díky za to patří mému dělnému týmu - Tondovi Svobodovi, Jirkovi a Janě Kotlářovým, Ivaně Sokolové a Radku Oswaldovi.

Za rok v Písku ve dnech 5.-7. října se budeme znovu těšit na setkání s Vámi.

Za organizátory Pavel Grodza

FotogalerieFotografie

Prohlédněte si fotogalerii.