Sekce nemocničních lékárníků

Sekce nemocničních lékárníků (SNL) je odbornou sekcí České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Sdružuje především lékárníky z nemocničních lékáren a další odborníky zajímající se o nemocniční lékárenství.

SNL je aktivním členem Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP) a zúčastňuje se aktivně jejích akcí.

Cílem SNL je rozvíjet nemocniční lékárenství ve všech jeho aspektech, popsaných mj. Evropskými statementy nemocničního lékárenství, a přispívat tak k zajištění optimální a bezpečné farmakoterapie pro pacienty nemocnic. Vedle toho Sekce spolupracuje s relevantními institucemi na zajištění vhodné struktury a náplně specializačního vzdělávání. Cílem Sekce je i nastavení udržitelného financování činností nemocničních farmaceutů a nemocničních lékáren.

SNL pořádá pravidelné odborné akce, z nichž největší je Kongres nemocničních lékárníků pořádaný každoročně v listopadu již od roku 1996.

Více informací naleznete na samostatném webu SNL: www.nemlek.cz.

Další informace