Beskydský slet 2019

Spolek moravskoslezských farmaceutů ČFS ČLS JEP, z. s.
Okresní sdružení České lékárnické komory v Novém Jičíně

Vás srdečně zvou na tradiční a jubilejní

XX. Beskydský slet lékárníků

Místo: Hotel Sepetná, Ostravice
Termín: 27. a 28. dubna 2019

Téma: Farmakoterapie v psychiatrii, novinky z ČLnK

Za pořadatele: PharmDr. Pavel Grodza,  PharmDr. Ivana Sokolová
E-mail: panacea@iol.cz

Program

Sobota 27. dubna 2019

11.30 Registrace v recepci

13.00
Úvodní slovo

13.10 - 18.00
Odborný program se svačinkovou přestávkou

13.10
MUDr. Petr Šilhán, PhD., Primář Psychiatrického odd. FN Ostrava
Serotoninový syndrom v klinické praxi

13.45
MUDr. Martin Hýža, Psychiatrické odd. FN Ostrava
Lékové interakce - zkušenosti s expertním systémem

14.20
MUDr. Petr Dostálek, Psychiatrické odd. FN Ostrava
Poruchy chování u demencí a jak na ně

15.00 - 15.40 Přestávka na svačinku

15.40
PharmDr. Jana Ďuricová, PhD., Oddělení klinické farmakologie FN Ostrava
Terapeutické monitorování hladin psychofarmak

16.15
MUDr. Eva Jirsová, ředitelka Odboru farmakovigilance SÚKL Praha
Nežádoucí účinky psychofarmak v evidenci SÚKL

17.00
PharmDr.Lubomír Chudoba, prezident ČLnK
Aktuality z činnosti představenstva ČLnK

19.30 Večeře

20.00
Společenský večer při cimbálovce Radegast

 

Neděle 28. dubna 2019

Výstup lékárníků na Lysou horu.

Doporučujeme dobré boty a oblečení.

Registrace účastníků

Registrační poplatek: 500 Kč, bude vybírán při registraci.
Akce je hodnocena 11 body v rámci kontinuálního vzdělávání ČLnK.

Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly, kontaktní adresa účastníka, název pracoviště, členské číslo, telefon, e-mail a případně fakturační údaje jsou potřebné pro registraci na akci, příp. přípravu materiálů a vystavení daňového dokladu.

Tyto údaje budeme uchovávat po dobu 5 let.

Máte právo

  • požádat o informaci, jaké osobní údaje jsou o vás zpracovávány,
  • požadovat odstranění osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování,
  • požadovat opravu osobních údajů, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
  • požadovat, aby nebyly vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost výše uvedených námitek,
  • podat stížnost u dozorového úřadu.

Správcem osobních údajů je:

  • Česká farmaceutická společnost České lékařské společnosti JEP, z. s., Ak. Heyrovského 1203, 50005 Hradec Králové, IČ: 00444359. Odpovědnou osobou je předseda Revizní komise ČLS JEP.

V rámci akce mohou být pořizovány zvukově-obrazové záznamy pro zpravodajské a dokumentační potřeby organizátorů.

  Skrýt