Beskydský slet

Spolek moravskoslezských farmaceutů ČFS ČLS JEP, z. s.
Okresní sdružení České lékárnické komory v Novém Jičíně

Vás srdečně zvou na tradiční

XVIII. beskydský slet lékárníků

Místo: Hotel Sepetná, Ostravice (pozor, změna proti loňskému roku)
Termín: 8. a 9. dubna 2017

Téma: Farmakoterapie v neurologii, novinky z ČLnK

 

Za pořadatele: PharmDr. Pavel Grodza,  PharmDr. Ivana Sokolová

Program

Sobota 8. dubna 2017

11.30 Registrace v recepci

13.00 Úvodní slovo

13.10 MUDr. Olga Zapletalová: Novinky v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní

13.50 MUDr. Jan Král: Cévní mozkové příhody – akutní léčba a sekundární prevence

14.30 MUDr. Petra Bártová, Ph.D.: Léčba Parkinsonovy choroby

15.10 - 15.40 Přestávka na kávu

15.45 doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.: Léčba závrati, nejen farmakologická

16.30 PharmDr. Stanislav Synek: Novinky v léčbě epilepsie

17.10 PharmDr. Lubomír Chudoba: Novinky v činnosti představenstva ČLnK

18.00 Diskuse

19.30 Večeře

20.00 Společenský večer při cimbálovce

 

Neděle 9. dubna 2017

Výstup lékárníků na Lysou horu.

Doporučujeme dobré boty a oblečení.

Registrace účastníků

Registrační poplatek: 500 Kč, bude vybírán při registraci.
Akce je hodnocena 10 body v rámci kontinuálního vzdělávání ČLnK.

Registrace byla uzavřena.

Účastník svou registrací na konferenci vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby organizátor konference, Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s., Ak. Heyrovského 1203, 50005 Hradec Králové, IČ: 00444359, byl oprávněn bezplatně zpracovávat a užívat osobní údaje poskytnuté účastníkem v plném rozsahu (tj. v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa, telefon) za účelem organizace konference a kontaktování registrovaných účastníků, a to až do uplynutí doby, na kterou je souhlas dáván, nebo do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas účastník uděluje na dobu 2 let od registrace.