Beskydský slet 2018

Spolek moravskoslezských farmaceutů ČFS ČLS JEP, z. s.
Okresní sdružení České lékárnické komory v Novém Jičíně

Vás srdečně zvou na tradiční

XIX. Beskydský slet lékárníků

Místo: Hotel Sepetná, Ostravice
Termín: 7. a 8. dubna 2018

Téma: Farmakoterapie v pediatrii, novinky z ČLnK

Za pořadatele: PharmDr. Pavel Grodza,  PharmDr. Ivana Sokolová
E-mail: panacea@iol.cz

Program

Sobota 7. dubna 2018

11.30 Registrace v recepci

13.00
Úvodní slovo

13.10
doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., Přednosta Ústavu farmakologie LF Olomouc
Zvláštnosti farmakokinetiky u dětí

13.50
MUDr. Bohumír Blažek, primář Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Dětské kliniky FN Ostrava
Novinky v léčbě krevních onemocnění u dětí

14.30
MUDr. Štěpán Rucki, primář Dětského oddělení NsP Třinec
Možnosti léčby hypertenze u dětí

15.10 - 15.50 Přestávka na svačinku

15.50
MUDr. Peter Mikolášek, Klinika dětských infekčních nemocí FN Brno
Zajímavé příklady nežádoucích účinků léků u dětských pacientů aneb nežádoucí účinky našich neznalostí

16.25
PharmDr. Petra Thomson, Nemocniční lékárna FN Hradec Králové
Střípky z činnosti klinického farmaceuta na dětské klinice fakultní nemocnice

17.00
PharmDr.Lubomír Chudoba, prezident ČLnK
Aktuality z činnosti představenstva ČLnK

18.30 Večeře

20.00
Společenský večer při cimbálovce Radegast

 

Neděle 8. dubna 2018

Výstup lékárníků na Lysou horu.

Doporučujeme dobré boty a oblečení.

Registrace účastníků

Registrační poplatek: 500 Kč, bude vybírán při registraci.
Akce je hodnocena 12 body v rámci kontinuálního vzdělávání ČLnK.

Registrace byla uzavřena.

Účastník svou registrací na konferenci vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby organizátor konference, Česká farmaceutická společnost ČLS JEP, z. s., Ak. Heyrovského 1203, 50005 Hradec Králové, IČ: 00444359, byl oprávněn bezplatně zpracovávat a užívat osobní údaje poskytnuté účastníkem v plném rozsahu (tj. v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa, telefon) za účelem organizace konference a kontaktování registrovaných účastníků, a to až do uplynutí doby, na kterou je souhlas dáván, nebo do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas účastník uděluje na dobu 2 let od registrace.