Spolek farmaceutů v Brně

Spolek farmaceutů v Brně pořádá pravidelná pracovní odpoledne ve spolupráci s okresním sdružením lékárníků. Výbor Spolku se schází 2x ročně.

Údaje o konání přednášek naleznete na webových stránkách www.spoleklekarniku.cz

Kontaktní osoby:

Foto

PharmDr. Martin Šimíček

tel: 543 182 181
e-mail: martin.simicek@fnusa.cz

Foto

PharmDr. Stanislav Synek

tel. 543 182 164
e-mail: ssynek@fnusa.cz