Proběhlo LX. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny

Datum vydání: 07.12.2015

Sekce dějin farmacie ČFS ČLS JEP, z. s., ve spolupráci s Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a Českou lékárnickou komorou, uspořádala dne 3. listopadu 2015 LX. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny, věnované 70. výročí zřízení studia farmacie v Brně. Sympozium, které se tradičně konalo v prostorách Kabinetu dějin veterinárního lékařství, zahájili děkan Farmaceutické fakulty VFU Brno MUDr. Tomáš Parák, Ph.D., předsedkyně Sekce dějin farmacie ČFS Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D., vědecká sekretářka Sekce dějin farmacie ČFS PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D., a vedoucí Společného fakultního pracoviště dějin veterinárního lékařství Fakulty veterinárního lékařství a Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno MVDr. Karel Kovařík.

V první části odborného programu zazněly přednášky věnované výročí farmaceutického studia v Brně (dr. T. Ambrus: Z Koliště na Palackého třídu – cesty brněnské farmacie (nejen) po Brně, doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.: Obrazová retrospektiva brněnského studia, RNDr. Libor Nováček, CSc.: Rok 1945 – počátek rozvoje farmacie), které byly v přátelské diskusi komentovány a doplněny přítomnými pamětníky. Dějinám specializačního vzdělávání se ve svém příspěvku Ohlédnutí za specializačním vzděláváním zabývala prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc.

Další část programu byla věnována volným sdělením. PharmDr. Tomáš Arndt pojednal o Osudech židovských lékárníků z českých zemí během let 1938-1945. Zprávu o 42. mezinárodním kongresu k dějinám farmacie, který se konal letos v září v Istanbulu, podal PharmDr. Jan Babica, Ph.D. Ten také domácímu publiku prezentoval příspěvek Káva – orientální plodina jako léčivo v raně novověké Evropě (kolektiv autorů: dr. J. Babica, Mgr. Ladislav Svatoš, dr. L. Valášková), přednesený na istanbulském kongresu. Život a dílo Lékárníka Stanislava Škramovského představil RNDr. Jiří Jindra, CSc. Přednáškový blok zakončil Robert Jirásek příspěvky Recepturní razítka a Berlínské setkání s farmacií. Závěr sympozia patřil prohlídce výstavy Hygiena potravin v historické perspektivě, instalované v prostorách Kabinetu dějin veterinárního lékařství, kterou návštěvníky zasvěceně provedla MVDr. Šárka Hejlová, CSc.

Abstrakta z LX. sympozia z historie farmacie a veterinárního lékařství budou publikována v časopise Česká a slovenská farmacie.

Autor: Jan Babica

Fotografie

Klikněte pro zvětšení.

12345678910

Autor fotografií: Alexandr Krátký