Pracovní odpoledne věnované lékové adherenci a polyfarmakoterapii

Datum

10. 4. 2017 15:00

Místo konání

Aula 105, Kampus UK (Výzkumné a vědecké centrum UK), Zborovská 2089, Hradec Králové; doprava MHD: z hlavního nádraží autobusy č. 9, 16, 24 (zastávka Fakultní nemocnice B).

Podrobnosti

"Medication adherence and polypharmacy - topic for cooperation all health care professionals for maximization of effect and minimization of risk of pharmacotherapy"

(vhodné pro studenty lékařství a farmacie od 3. ročníku a studenty doktorského studia)

Pořadatelé

  • Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
  • Sekce klinické farmacie, Česká farmaceutická společnost, ČLS JEP, z. s.
  • Univerzitní centrum klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
  • Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (prof. S. Mičuda, doc. S. Býma)

Přednášející

Program

1. část (15:0016:05)

  • prof. P. Kardas: Importance of medication adherence – recent research and international projects
  • prof. J. Vlček: Medication adherence a tool for maximization of effect and minimization of risk and a challenge for inter-professional cooperation

Přestávka

2. část (16:1517:45)

  • prof. P. Kardas: Role of management of medication adherence in medical care
  • prof. P. Kardas: Polypharmacotherapy – benefit or risk for patient?
  • Discussion and conclusions

Organizace

Vstup na akci je zdarma bez předchozí registrace.
Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK (7 bodů). Žádost o udělení bodů pošlou účastníci e-mailem do 13. 4. 2017 na adresu pezzilla@faf.cuni.cz a uvedou v něm členské číslo komory a do předmětu e-mailu termín "adherence".

Za pořadatele

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie
e-mail: vlcek@faf.cuni.cz
Tel: +420 739 488 202

Andrea Pezzillo
administrativní zajištění akce
e-mail: pezzilla@faf.cuni.cz
Tel: + 420 495 067 659