Pracovní odpoledne věnované lékové adherenci a polyfarmakoterapii

Datum

11. 4. 2017 16:00

Místo konání

Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha

Podrobnosti

"Medication adherence and polypharmacy - topic for cooperation all health care professionals for maximization of effect and minimization of risk of pharmacotherapy"

(vhodné pro studenty lékařství a farmacie od 3. ročníku a studenty doktorského studia)

Pořadatelé

 • Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
 • Sekce klinické farmacie, Česká farmaceutická společnost, ČLS JEP, z. s.
 • Univerzitní centrum klinické farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové
 • 1. lékařská fakulta UK (prof. O. Slanař)
 • 2. lékařská fakulta UK (doc. Z. Palúch)
 • 3. lékařská fakulta UK (prof. J. Bultas)

Přednášející

Program

1. část (16:0017:05)

 • prof. P. Kardas: Importance of medication adherence – recent research and international projects
 • prof. J. Vlček: Medication adherence a tool for maximization of effect and minimization of risk and a challenge for inter-professional cooperation

Přestávka

2. část (17:1518:45)

 • prof. P. Kardas: Role of management of medication adherence in medical care
 • prof. P. Kardas: Polypharmacotherapy – benefit or risk for patient?
 • Discussion and conclusions

Organizace

Vstup na akci je zdarma bez předchozí registrace.
Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK (7 bodů). Žádost o udělení bodů pošlou účastníci e-mailem do 13. 4. 2017 na adresu pezzilla@faf.cuni.cz a uvedou v něm členské číslo komory a do předmětu e-mailu termín "adherence".

Za pořadatele

prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
vedoucí Katedry sociální a klinické farmacie
e-mail: vlcek@faf.cuni.cz
Tel. +420 739 488 202

Andrea Pezzillo
administrativní zajištění akce
e-mail: pezzilla@faf.cuni.cz
Tel: + 420 495 067 659