Zpráva z XXXII. lékárnických dnů v Kutné Hoře

Datum vydání: 16.11.2016

Letošní XXXII. lékárnické dny, které každoročně na podzim pořádá sekce lékárenství České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně, se odehrály v jednom z historicky nejzajímavějších měst České republiky, v Kutné Hoře. Již pravidelně začátkem října se setkávají lékárníci a farmaceuti z celé naší země vždy na jiném místě, aby nejen načerpali nové odborné informace, setkali se svými kolegy z různých koutů republiky a předali si vzájemně své zkušenosti, ale aby také poznávali naši krásnou vlast.

Účastníci se začali sjíždět do kutnohorského Tylova divadla již v pátek večer 7. října a jako předkrm měli možnost shlédnout autorskou komediální inscenaci dámského turnovského souboru Nakafráno „Božský řízek“ (také jinak – „Není řízek jako řízek aneb pět ženských v porodnici").

Odborný program se svými jednotlivými bloky se rozjel v sobotu ráno. Po přivítání všech účastníků, přednášejících a hostů předsedou sekce lékárenství PharmDr. Pavlem Grodzou zahájil onkologický blok profesor Klener a další přednášející se věnovali kožním nádorům. V druhém dopoledním bloku s názvem bezpečnost farmakoterapie jsme se dovídali o léčivech s rizikem prodloužení QT intervalu, o nežádoucích účincích léků a jejich projevech v klinické praxi, o léčivech a jejich vlivu na sexuální funkce a z úst zástupkyně Státního ústavu pro kontrolu léčiv z oddělení farmakovigilance zazněl apel na další zlepšení spolupráce s lékárníky v oblasti sledování bezpečnosti léčivých přípravků.

V odpolední části nám byla přednesena problematika statinové terapie, spánkové medicíny a novinky v léčbě schizofrenie, Alzheimerovy choroby a dalších demencí s výhledem do dalších let. Závěr sobotního odpoledne patřil minisympoziu firmy Fagron s neméně důležitými příspěvky v oblasti magistraliter, jejich role v současné praxi a možnosti prohloubení spolupráce s lékaři. Program byl nabitý a tak diskuze se odehrávala i později, při společenském večeru v hotelu Mědínek.

Nedělní dopolední program sestával z krátkých sdělení různého zaměření z historie i současnosti. Panelová diskuze nad současnými problémy lékárenství za účasti významných osobností z farmaceutických fakult, České farmaceutické společnosti, České lékárnické komory, GML, POLP a ministerstva zdravotnictví rozčeřila poklidnou atmosféru v sále. I když závěr panelové diskuze nevyzněl optimisticky, závěrečné slovo zůstalo dr. Grodzovi, který poděkoval jak účastníkům, tak organizátorům a všechny pozval na XXXIII. lékárnické dny do moravského Znojma.

V průběhu lékárnických dnů Česká farmaceutická společnost předala medaili Emila Šedivého za celoživotní přínos farmaceutické praxi RNDr. PhMr. Eugenii Trávníkové.

Nedělní odpoledne ještě pokračovalo komentovanou prohlídkou historického centra Kutné Hory a my jsme se mohli na vlastní oči ujistit, že Kutná Hora je právem považována za pokladnici a klenot naší země.

Fotogalerii z akce naleznete zde.

PharmDr. Ivana Sokolová
členka organizačního výboru a sekce lékárenství