Zápis č. 3/2017 ze schůze výboru ČFS, konané 13. 6. 2017

Datum vydání: 29.06.2017