Stanovisko předsedy ČFS ČLS JEP a děkana FaF UK v Hradci Králové k navrhované novele zákona č. 96/2004 Sb.

Datum vydání: 1. 3. 2017

Stanovisko předsedy ČFS ČLS JEP prof. PharmDr. Martina Doležala, Ph.D., a děkana FaF UK v Hradci Králové doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D., k navrhované novele zákona č. 96/2004 Sb.

Kompletní znění.