Prohlášení XII. shromáždění členů České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s.

Datum vydání: 07.05.2016

V Olomouci 7. května 2016

Česká farmaceutická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně konstatuje ústy svých členů, odborníků působících ve všech odvětvích farmacie, že v posledním období laická i část odborné veřejnosti vnímá farmacii spíše jako komerční odvětví a vytrácí se povědomí o zdravotnickém charakteru a poslání oboru.

Česká farmaceutická společnost vyzývá politické, zákonodárné, regulační a další zodpovědné orgány a instituce, aby vytvářely takovou lékovou politiku, která bude podporovat odborné a etické přístupy v péči o pacienta a bránit netransparentním a neetickým praktikám. Je nezbytně nutné, aby byla přijímána taková rozhodnutí, která vytvoří vhodné podmínky k tomu, aby farmaceuti a ostatní pracovníci ve všech odvětvích farmacie mohli plně využít svou odbornost ve prospěch pacientů a veřejného zdraví. Česká farmaceutická společnost by přivítala, aby byla legislativně posílena role lékárníků a klinických farmaceutů v rámci zdravotnického týmu v souladu se zahraničními zkušenostmi, a byly realizovány změny ve financování lékárenské péče zohledňující odbornou složku práce farmaceuta.

Považujeme za potřebné, aby byla zachována dostupnost lékárenské péče a zajištěn rovný přístup pacientů k účinné a bezpečné farmakoterapii.

Česká farmaceutická společnost bude nadále přispívat ke shromažďování, rozvoji a uplatňování nových poznatků v oblasti farmacie a jejich aplikaci ve zdravotní péči, a to nejen v oblasti poskytování komplexní farmaceutické péče, ale i v oblasti výzkumu, vzdělávání a dalších farmaceutických odvětvích.

Farmacie byla, je a musí i nadále zůstat zdravotnickým nejen vědeckým, ale i praktickým oborem.

Česká farmaceutická společnost České lékařské společnosti  J. E. Purkyně, z. s.

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.  
předseda  

Ke stažení

Prohlášení XII. shromáždění členů České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z. s.
(PDF dokument)