Proběhlo LXIII. sympozium z historie farmacie a Otvírání muzea 2017

Datum vydání: 8. 5. 2017

Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Českým farmaceutickým muzeem (ČFM), střediskem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Spolkem pro vybudování Českého farmaceutického muzea uspořádala 8. dubna 2017 na Hospitálu Kuks LXIII. sympozium z historie farmacie. Samotnému sympoziu předcházelo slavnostní Otvírání muzea 2017. Na 40 účastníků, mezi nimiž nechyběl děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a předseda Spolku pro vybudování ČFM doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., přivítala v kukském hospitálním kostele Nejsvětější Trojice vedoucí ČFM a předsedkyně Sekce dějin farmacie Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D. Hosté si vyslechli koncert varhaníka Víta Havlíčka a trumpetisty Martina Maroula. Zájemci také během dopoledne navštívili expozice ČFM: Kouzlo apatyky, zaměřenou zejména na vývoj lékárenství, a Z apatyky do fabriky, věnovanou dějinám farmaceutického průmyslu a výroby léčivých přípravků.

foto2foto1

Program sympozia odstartoval ve 14 hodin. Je nám ctí, že stejně jako v loňském roce se jej také letos aktivně účastnili odborníci ze zahraničí, tentokrát ze Slovenska a Maďarska. První blok přednášek zahájila PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D. (Veterinární a farmaceutická univerzita Brno) příspěvkem Farmaceutické vysoké školství ve střední Evropě v polovině 20. století, ve kterém přiblížila období vzniku samostatných farmaceutických fakult v Československu a v dalších středoevropských zemích a dotkla se také opakovaných reorganizací brněnských vysokých škol.  RNDr. Anton Bartunek (Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích) v přednášce Slovenský lekárnický rod Gajovcov a ich prínos pre lekárnické a kultúrne dějiny Chorvátska představil rod, z nějž pocházel významný chorvatský panslavista, jazykovědec a politik 19. století Ljudevit Gaj. Doc. PhDr. František Dohnal, CSc. (Univerzita Karlova) ve svém sdělení Zdravotnická služba v československém legionářském vojsku (u příležitosti 100. výročí bitvy u Zborova) pojednal obecně o vývoji organizované pomoci na bojišti, její podobě v době 1. světové války a o formování a zvláštnostech zdravotnického zabezpečení, včetně farmaceutické služby, v prostředí československých legií.

Druhý blok otevřel Robert Jirásek (Premediapharm, s. r. o.), který v příspěvku Lékárenské nádoby v nefarmaceutických muzeích v ČR – 2. část představil lékárenské stojatky ze sbírek Muzea českého venkova v Kačině. Assoc. prof. Nóra Papp, PhD. (Univerzita v Pécsi) v přednášce Aspects of Transylvanian ethnomedicine in Europe  ̶  overview seznámila přítomné s etnobotanickými výzkumy prováděnými mezi příslušníky etnik Csángó a Székely v Transylvánii. Sympozium uzavřel Mgr. Ladislav Svatoš (Univerzita Karlova) sdělením Bilaterální sympozia z dějin farmacie NDR – ČSSR v  letech 1980–1990. V něm blíže představil 5 těchto konferencí konaných střídavě v obou zemích, které byly na vysoké odborné úrovni a představovaly v podstatě jedinou významnou zahraniční spolupráci tehdejší československé farmaceutické historiografie.

Text: Jan Babica
Foto: Tünde Ambrus