Proběhlo LXI. sympozium z historie farmacie

Datum vydání: 11.05.2016

Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Spolkem pro vybudování Českého farmaceutického muzea uspořádala 30. dubna 2016 na Hospitalu Kuks LXI. sympozium z historie farmacie věnované 20. výročí otevření první části expozice Českého farmaceutického muzea veřejnosti. Samotnému sympoziu předcházelo slavnostní Otvírání muzea 2016. V hospitálním kostele Nejsvětější Trojice přivítala účastníky vedoucí muzea a předsedkyně Sekce dějin farmacie Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D., která ve svém proslovu shrnula významné mezníky v rozvoji muzea, zejména rozšíření expozice Kouzlo apatyky v roce 2001, instalaci mobiliáře pražské Dittrichovy lékárny v roce 2009 a otevření druhé stálé expozice Z apatyky do fabriky v roce 2014. Po zdravici děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a předsedy Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D., si hosté vyslechli koncert Královédvorského chrámového sboru a varhaníka Víta Havlíčka a shlédli stálou výstavu Léčba Renčínem, instalovanou v prostorách expozice Z apatyky do fabriky, a dočasnou výstavu Jedovaté rostliny, kterou i ve spolupráci s ČFM připravila Botanická zahrada hl. m. Prahy.

První přednáškový blok sympozia, jehož tématem bylo s ohledem na jubileum muzea farmaceutické muzejnictví, zahájil RNDr. Anton Bartunek (Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích). Ve své přednášce Biografia Václava Ruseka, zakladateľa Českého farmaceutického múzea, alebo Náš učiteľ Václav Rusek, přiblížil vědecké dílo a pedagogické působení nedávno zesnulého nestora československé farmaceutické historiografie. Historii varšavského farmaceutického muzea a jeho sbírky představila dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Muzeum farmacie mgr Antoniny Leśniewské, Varšava), příspěvkem 30 years of the Warsaw Museum of Pharmacy: history and collections. Slovenskému farmaceutickému muzejnictví se věnoval příspěvek PaedDr. PhDr. Uršuly Ambrušové, PhD. (Východoslovenské muzeum v Košicích), Zbierkový fond farmácie a expozícia historickej lekárne vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. V přednášce Lékárenské nádoby v nefarmaceutických muzeích v ČR se Robert Jirásek (Premediapharm, s. r. o.) zaměřil zejména na stojatky z pražské lékárny U Zlaté koruny ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Druhý blok otevřel příspěvek Mgr. Kateřiny Cichrové (Národní památkový ústav, České Budějovice) Barokní lékárna v Nových Hradech – střípky z historie i restaurování, přibližující úspěšnou záchranu historického lékárenského mobiliáře. Osudy lanškrounské Erxlebenovy lékárny i jejího vybavení osvětlila přednáška Problematika roztříštění souboru předmětů pocházejících z lékárny U Milosrdného samaritána v Lanškrouně Bc. Dagmar Tenenkové (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě). Další z polských farmaceutických expozic a její vývoj představila dr hab. Bożena Płonka-Syroka, prof. PAN (Farmaceutická fakulta Lékařské univerzity ve Vratislavi), v příspěvku Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (2007-2016). Mgr. Ladislav Svatoš (Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové) svou přednáškou Farmaceutické muzejnictví v českých zemích po 2. světové válce – předchůdci Českého farmaceutického muzea poukázal na dlouhou a nelehkou cestu vedoucí k vybudování stálé farmaceutické expozice v Česku.

Celodenní program Otvírání muzea a LXI. sympozia z dějin farmacie uzavřela komentovaná prohlídka expozice Kouzlo apatyky, při níž hosté ocenili koncepci i realizaci prezentace vývoje farmacie laické i odborné veřejnosti.

1234567891011

 

Text: Jan Babica
Fotografie: Jiří Kotlář