Proběhl 18. Beskydský slet lékárníků

Datum vydání: 28. 4. 2017

Na jiném místě, v jinou dobu, ale se stejnou vervou jsme uspořádali již osmnácté setkání lékárníků pod Lysou horou. Tématem byla farmakoterapie v neurologii. 160 účastníků vyslechlo celkem pět přednášek na různá témata.

Foto ze sletu

První tři přednášející byli z neurologické kliniky FN Ostrava. Nejprve MUDr. Olga Zapletalová přednesla novinky v léčbě roztroušené sklerózy se zaměřením na imunomodulační terapii- glatirameracetát, teriflunomid v první linii a natalizumab, fingolimod a alemtuzumab ve druhé linii. Dalšími léčivy z poslední doby byly dimetylfumarát a fampridin.Druhý vystoupil MUDr. Jiří Král z cerebrovaskulárního centra FN Ostrava s přednáškou o léčbě ischemických cévních mozkových příhod jak invazivními tak konzervativními metodami. Ty zahrnují léčbu antiagregancii, antikoagulancii a hypolipidemiky(statiny). V sekundární prevenci je nutná i korekce hypertenze a fibrilace síní. Třetí přednášku o léčbě Parkinsonovy choroby sdělila posluchačům MUDr. Petra Bártová. Seznámila je i s patofyziologií, diagnostikou a hlavně s farmakoterapií, při níž se používají léčiva sedmi skupin - L-DOPA, dopaminoví agonisté, iCOMT inhibitory, iMAOB, léčiva působící na excitační aminokyseliny (amantadin), anticholinergika a preventiva NÚL (domperidon). Po přestávce vystoupil se zajímavou přednáškou o léčbě závratí doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek,CSc. z pražské FN Motol, který názorně vysvětlil principy vzniku vertiga, kinetózy, Meniérovy choroby a možnosti jejich ovlivnění farmaky i nefarmakologickými metodami. Kompletní přehled novějším antiepileptik přednesl PharmDr. Stanislav Synek z ústavní lékárny FNUSA. Přednáška zaujala svou kompletností. Poslední sdělení patřilo tradičně prezidentovi ČLnK PharmDr. Lubomíru Chudobovi, který kolegy seznámil s novinkami z činnosti naší stavovské organizace. Většina byla z oblasti vzdělávání a novinek v legislativě dotýkajících se provozu lékáren.

Po příjemné teplé večeři zahrála lékárníkům k poslechu i tanci cimbálovka Radegast z Frenštátu. Po krátké noci několik desítek kolegů obulo horské boty a vyšláplo na zhruba dvouhodinovou pouť na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu. Počasí přálo, přijížděli jsme za deště a odjížděli za slunka, byť na vrcholu kopce bylo chladno. Za rok se budeme opět těšit na Vaši účast.

Fotografie naleznete ve velké fotogalerii.

Za organizátory PharmDr. Pavel Grodza