PF 2017

Datum vydání: 22. 12. 2016

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové.

Přejeme vám klidné a hezké vánoce. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o prezentaci naší farmacie, ať už na úrovní mezinárodní, národní, ale i svou každodenní prospěšnou činností.

Do nového roku vám přejeme hodně zdraví a úspěchů v pracovním i soukromém životě.

 

Za výbor České farmaceutické společnosti ČLS JEP

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (předseda)

PharmDr. Pavel Grodza a PharmDr. Helena Rotterová (místopředsedové)

PharmDr. Josef Malý, Ph.D. (vědecký sekretář)