Ocenění členů ČFS ČLS JEP, z. s.

Datum vydání: 21. 12. 2016

Ve čtvrtek 15. prosince 2016 převzali Cenu ministra zdravotnictví za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji řešitelé projektů, které byly podporovány Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví. Ministr zdravotnictví udělil i pět čestných uznání. Je velkým úspěchem pro naši farmacii, že jednou z oceněných je i prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. z Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové za projekt „Design a enzymové cílení nových antibakteriálně účinných sloučenin vůči multilékově rezistentním kmenům“.

Další podrobnosti: www.faf.cuni.cz/Verejnost/Oceneni-a-uspechy/2016/Ceny-ministra-zdravotnictvi-za-vyzkum/?lang=cs-cz.

Ocenění byla za účasti zástupců Ministerstva zdravotnictví slavnostně předána v Lobkowiczkém paláci. Předávání cen se již tradičně odehrává k výročí narození Jana Evangelisty Purkyně (17. prosince 1787).

Členem oceněného týmu je i předseda naší České farmaceutické společnosti ČLS JEP prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

 

PharmDr. Helena Rotterová, MBA

Místopředsedkyně ČFS ČLS JEP